Teemakobarad

RoheKOBAR

2022. aasta kevadel alustas Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu algatusel tegutsemist roheKOBAR eesmärgiga edendada rohepöörde elluviimist ja kliimamõjudega kohanemist Pärnu maakonnas.

Ringmajandusel ja rohetehnoloogial on suur roll kestlikus majandusmudelis, sestap on loodud võrgustiku sihiks pakkuda ettevõtjatele, huviorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele sünergias tekkivat tuge uute teadmiste pakkumise, parimate praktikate tutvustamise ja kontaktide loomise läbi.

RoheKOBARa eesmärkide elluviimise üheks tegevuseks on suurendada teadlikkust motivatsiooni roheteemadega tegelemiseks Pärnumaal. Kord kuus toimuvad regulaarsed ROHEkolmapäevad, kus erinevad esinejad, kelle seast leiab nii ettevõtjatest praktikuid kui valdkondlikke eksperte, jagavad rohepöördega seotud teemadel põnevaid teadmisi ja seda nii tuleviku energeetikast kuni jäätmemajanduseni välja. Samuti toimuvad roheKOBARa eestvedamisel erinevad koolitused, arutelud ning rohepöörde elluviimiseks Pärnumaal ühiste eesmärkide seadmine kogukonnaloome kaudu.

Esimesena Eestis saab 2023. aastal Pärnumaa 25 inimest läbida Zero Waste saadikute koolitusprogrammi, mida veab eest Teeme Ära Sihtasutus. Viiepäevane koolitusprogramm kestab jaanuarist veebruarini ning koolitajateks on Eesti tippspetsialistid.

Hetkel kuulub roheKOBARa võrgustikku 26 partnerit, sealhulgas 21 ettevõtet ja 5 vabaühendust. Kaasatud on ka kohalikud omavalitsused ning haridusasutused.

Rohkem infot: Toomas Toodu, toomas@parnumaa.ee

PersonaliKOBAR

2022. aastal ellu kutsutud personaliKOBAR koondab endas Pärnu maakonna ettevõtete esindus- ja tugiorganisatsioonide, suuremate tootmis- ja turismiettevõtete ning tööjõu ettevalmistamisega tegelevate haridusasutuste esindajaid.

Pärnumaa ettevõtlusmaastik on väga kirev ja kuigi mitmetes olulistes valdkondades toimib tööandjate vajadustele vastava tööjõu ettevalmistamine suurepäraselt, on maakonnas endiselt piiratud võimalused kaasaegsete IT-, tehnoloogia- ja juhtimisalaste teadmiste omandamiseks. Tööturul valitseb vastava valdkonna spetsialistide puudus, mis kaasneva mõjuna pärsib ka teiste valdkondade ettevõtete arengut, asutamist või ümberasumist Pärnumaale.

PersonaliKOBARa eesmärgiks on leida toimivad ja paindlikud lahendused personali kompetentside kaasajastamiseks ning oluliste spetsialistide puuduse vähendamiseks, töötades ühiselt välja ettevõtjate vajadustel põhinevad täiendkoolitusprogrammid ja õppekavad.                           

PersonaliKOBARas tegutseb teadmussiirde vahendamise ja Pärnumaa hariduspakkumise kaasajastamise ning mitmekesistamise nimel ligi 25-30 inimest 15 erinevast ettevõttest, asutusest ja organisatsioonist.

Eestvedajad:

Viivika Vilja, Pärnumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht, viivika@parnumaa.ee

Svea Uusen, Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluse- ja ekspordi konsultant, svea@parnumaa.ee

Gea Kammer, TÜ Pärnu kolledži arendusjuht, gea.kammer@ut.ee

Ain Hinsberg, TÜ Pärnu kolledži projektijuht, ain.hinsberg@ut.ee

Andres Sooniste, Pärnumaa Ettevõtete Koda, info@pevk.ee

Toimunud üritused: 

23.05.2023 koolitus “Tehnoloogiad tulevikutehastes”

21.03.2023 Pärnumaa tootmisettevõtete esindajate õppereis Tartu Ülikooli Delta majja ja Tehnoloogiainstituuti, kus tutvuti arukate materjalide (IMS) labori ja robootika demo robotiväljakuga

22.02.2023 – 18.05.2023 Juhtide arenguprogramm 

31.01.2023 Tartu Ülikooli teadlased Karl Kruusamäe ja Friedrich Kaasik Pärnumaa ettevõtetes

DisainiKOBAR

Pärnumaa Arenduskeskuse juures tegutsev disainiKOBAR koondab ettevõtteid, mis tegelevad tootedisaini ja/või disaintoodetega ning laiemalt maakonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kellel on huvi disainivaldkonna vastu. DisainiKOBARa tegevustes osalevad nii ettevõtted, kes juba kasutavad disainilahendusi ja -tööriistu oma toodete-teenuste arendamisel kui ka ettevõtted, kes alles plaanivad sellega lähiajal algust teha.

Kuigi väärtusahelas ülespoole liikumine ei toimu üleöö, võimaldab läbimõeldud disainikasutus ja disainmõtlemise tööriistade rakendamine ettevõtetel oma väärtuspakkumist täiustades arenguhüpet teha. DisainiKOBARa tegevused on katalüsaatoriks ettevõtetes disainiprotsesside käivitamisel ning uute teenuste ja toodete arendamisel, mis loovad suuremat lisandväärtust ning kasvatavad pikaajaliselt ettevõtete äri ja konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel.

DisainiKOBARa eestvedaja: Margit Kool, Pärnumaa Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant – margit@parnumaa.ee

KultuuriKOBAR

Kohtutakse kord kuus igal kolmandal neljapäeval. KultuuriKOBAR on kultuuritegijate koostööplatvorm.

Rohkem infot: Andrus Kallastu ja Facebook

Pärnumaa rahatarkuse klubi

Rahatarkus on tänapäeva keerulises maailmas tõusnud üha olulisemale kohale. Ostude planeerimine, säästmine, investeerimine, maksude deklareerimine on ühed vähestest teemadest, mis puudutavad meid kõiki igapäevaselt. Finantsvabaduse saavutamine ja tuleviku kindlustamine nõuavad teadmisi ja oskusi.
 
Pärnumaa rahatarkuse klubi eesmärk on kokku tuua inimesed, kes soovivad jagada teadmisi ja kogemusi ning õppida midagi uut. Klubiline tegevus annab võimaluse kohtuda teiste huvilistega, kuulata ekspertide loenguid ja kogemuslugusid. Koos õppimine muudab finantsteemad arusaadavamaks, aidates klubiliikmetel saavutada oma rahalisi eesmärke.
 
Klubi kohtumised toimuvad üldjuhul iga kuu esimesel kolmapäeval oktoobrist maini. Kõik huvilised saavad klubiga liituda siin.
 
Hooaja 2023/2024 kohtumiste kuupäevad:
 • 1.11.2023 kell 17-19
 • 6.12.2023 kell 17-19
 • 3.01.2024 kell 17-19
 • 7.02.2024 kell 17-19
 • 6.03.2024 kell 17-19
 • 3.04.2024 kell 17-19
 • 8.05.2024 kell 17-19

Pärnumaa rahatarkuse klubi eestvedajateks on Liisi Kirch, Hanna Kuldsaar-Sarv ja Viivika Vilja

Liisi Kirch on finantsvaba investor, minimalistliku elustiili eestkõneleja, abikaasa ja kolme lapse ema. Liisi alustas oma investeerimisteekonnaga aastal 2010 ning omab kogemust enamike varaklassidega. Liisi on kirjutanud kaks raamatut: “Minu Finantsplaneerija” (2018) ning “Minimalism. Vähem on parem” (2021). Ta on mitmete rahatarkuse teemaliste õppematerjalide kaasautor. 

Hanna Kuldsaar-Sarv on algaja investor ja rahatarkuse fänn. Kutseõpetajana jagab teadmisi majanduse, ettevõtluse ja rahatarkuse näol. Ettevõtjana on põhifookus raamatupidamisteenuse pakkumisel ja finantsalasel nõustamisel. Investeerimist alustas mõned aastad tagasi erinevate varaklassidega. Rahatarkuse teema kõnetab eelkõige sellepärast, et oleksid võimalused paremaks toimetulekuks ning suurem finantsvabadus. 

Viivika Vilja on Pärnumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuht, kes tegeleb ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe edendamisega Pärnumaal, kaasates tegevustesse õpilasi ja õpetajaid. Viivika on aastaid töötanud finantssektoris ja avaliku sektori asutustes ning Pärnumaal üles ehitanud Ettevõtliku Kooli, ettevõtlus- ja majandusõpetajate ning mini- ja õpilasfirmade võrgustikud. Omab pikaaegset kogemust regionaalsete ja üleriigiliste ning suuremahuliste integreeritud projektide koostamisel ja hajusmeeskondade juhtimisel.
 

Lisainfo: Viivika Vilja, Pärnumaa Arenduskeskus, viivika@parnumaa.ee, 502 9214

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content