Väikekobarad

RoheKOBAR

2022. aasta kevadel alustas Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu algatusel tegutsemist roheKOBAR eesmärgiga edendada rohepöörde elluviimist ja kliimamõjudega kohanemist Pärnu maakonnas.

Ringmajandusel ja rohetehnoloogial on suur roll kestlikus majandusmudelis, sestap on loodud võrgustiku sihiks pakkuda ettevõtjatele, huviorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele sünergias tekkivat tuge uute teadmiste pakkumise, parimate praktikate tutvustamise ja kontaktide loomise läbi.

RoheKOBARa eesmärkide elluviimise üheks tegevuseks on suurendada teadlikkust motivatsiooni roheteemadega tegelemiseks Pärnumaal. Kord kuus toimuvad regulaarsed ROHEkolmapäevad, kus erinevad esinejad, kelle seast leiab nii ettevõtjatest praktikuid kui valdkondlikke eksperte, jagavad rohepöördega seotud teemadel põnevaid teadmisi ja seda nii tuleviku energeetikast kuni jäätmemajanduseni välja. Samuti toimuvad roheKOBARa eestvedamisel erinevad koolitused, arutelud ning rohepöörde elluviimiseks Pärnumaal ühiste eesmärkide seadmine kogukonnaloome kaudu.

Esimesena Eestis saab 2023. aastal Pärnumaa 25 inimest läbida Zero Waste saadikute koolitusprogrammi, mida veab eest Teeme Ära Sihtasutus. Viiepäevane koolitusprogramm kestab jaanuarist veebruarini ning koolitajateks on Eesti tippspetsialistid.

Hetkel kuulub roheKOBARa võrgustikku 26 partnerit, sealhulgas 21 ettevõtet ja 5 vabaühendust. Kaasatud on ka kohalikud omavalitsused ning haridusasutused.

Rohkem infot: Toomas Toodu, toomas@parnumaa.ee

PersonaliKOBAR

2022. aastal ellu kutsutud personaliKOBAR koondab endas Pärnu maakonna ettevõtete esindus- ja tugiorganisatsioonide, suuremate tootmis- ja turismiettevõtete ning tööjõu ettevalmistamisega tegelevate haridusasutuste esindajaid.

Pärnumaa ettevõtlusmaastik on väga kirev ja kuigi mitmetes olulistes valdkondades toimib tööandjate vajadustele vastava tööjõu ettevalmistamine suurepäraselt, on maakonnas endiselt piiratud võimalused kaasaegsete IT-, tehnoloogia- ja juhtimisalaste teadmiste omandamiseks. Tööturul valitseb vastava valdkonna spetsialistide puudus, mis kaasneva mõjuna pärsib ka teiste valdkondade ettevõtete arengut, asutamist või ümberasumist Pärnumaale.

PersonaliKOBARa eesmärgiks on leida toimivad ja paindlikud lahendused personali kompetentside kaasajastamiseks ning oluliste spetsialistide puuduse vähendamiseks, töötades ühiselt välja ettevõtjate vajadustel põhinevad täiendkoolitusprogrammid ja õppekavad.                           

PersonaliKOBARas tegutseb teadmussiirde vahendamise ja Pärnumaa hariduspakkumise kaasajastamise ning mitmekesistamise nimel ligi 25-30 inimest 15 erinevast ettevõttest, asutusest ja organisatsioonist.

Eestvedajad:

Viivika Vilja, Pärnumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht, viivika@parnumaa.ee

Svea Uusen, Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluse- ja ekspordi konsultant, svea@parnumaa.ee

Gea Kammer, TÜ Pärnu kolledži arendusjuht, gea.kammer@ut.ee

Ain Hinsberg, TÜ Pärnu kolledži projektijuht, ain.hinsberg@ut.ee

Andres Sooniste, Pärnumaa Ettevõtete Koda, info@pevk.ee

Toimunud üritused: 

23.05.2023 koolitus “Tehnoloogiad tulevikutehastes”

21.03.2023 Pärnumaa tootmisettevõtete esindajate õppereis Tartu Ülikooli Delta majja ja Tehnoloogiainstituuti, kus tutvuti arukate materjalide (IMS) labori ja robootika demo robotiväljakuga

22.02.2023 – 18.05.2023 Juhtide arenguprogramm 

31.01.2023 Tartu Ülikooli teadlased Karl Kruusamäe ja Friedrich Kaasik Pärnumaa ettevõtetes

DisainiKOBAR

Pärnumaa Arenduskeskuse juures tegutsev disainiKOBAR koondab ettevõtteid, mis tegelevad tootedisaini ja/või disaintoodetega ning laiemalt maakonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kellel on huvi disainivaldkonna vastu. DisainiKOBARa tegevustes osalevad nii ettevõtted, kes juba kasutavad disainilahendusi ja -tööriistu oma toodete-teenuste arendamisel kui ka ettevõtted, kes alles plaanivad sellega lähiajal algust teha.

Kuigi väärtusahelas ülespoole liikumine ei toimu üleöö, võimaldab läbimõeldud disainikasutus ja disainmõtlemise tööriistade rakendamine ettevõtetel oma väärtuspakkumist täiustades arenguhüpet teha. DisainiKOBARa tegevused on katalüsaatoriks ettevõtetes disainiprotsesside käivitamisel ning uute teenuste ja toodete arendamisel, mis loovad suuremat lisandväärtust ning kasvatavad pikaajaliselt ettevõtete äri ja konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel.

DisainiKOBARa eestvedaja: Margit Kool, Pärnumaa Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant – margit@parnumaa.ee

KultuuriKOBAR

Kohtutakse kord kuus igal kolmandal neljapäeval. KultuuriKOBAR on kultuuritegijate koostööplatvorm.

Rohkem infot: Andrus Kallastu ja Facebook