Vidzeme ja Pärnumaa lükkavad piiriülesele koostööle uut hoogu sisse

5-20.05 Vidzeme rakenduskõrgkooli rahvusvahelisel koostöönädalal ”Tuleviku ülikool. Regioonide ühendamine.” osalevad ka TÜ Pärnu kolledži esindajad. Direktor Garri Raagmaa osales 15.05 toimunud paneelis ”Ülikooli ümberkujundamise kogemus” ja projektijuht Ain Hinsberg 16.05 toimuvas paneelis ”Tuleviku ülikool”.

Ettevõtmise rahvusvaheline mõõde on tähelepanuväärne – Euroopa Ülikoolide Liidu raames tegutsevas koostöökonsortsiumis E³UDRES² on lisaks Lätile veel 8 Euroopa riigi – Austria, Belgia, Hollandi, Portugali, Rumeenia, Saksamaa, Soome ja Ungari – kõrgkoolid ning koostööpartnereid on Valmierasse tulnud nii Albaaniast, Ukrainast, Moldovast, Georgiast, Indiast kui Egiptusest.

17. mail külastab sama ürituse programmi väljasõiduosana TÜ Pärnu kolledžit pea 40-liikmeline rahvusvaheline delegatsioon, mis koosneb lisaks Valmieras tegutseva kooli ja Cesises paikneva Vidzeme planeerimisregiooni esindajatele ka Vidzeme rakenduskõrgkooli rahvusvaheliste partnerite esindajatest.

Pärnu külastuse programm sisaldab nii TÜ Pärnu kolledži kui SA Pärnumaa Arenduskeskus tegevuse ja koostöö tutvustamist kui Vidzeme ja Pärnumaa piiriülese koostöö senise arengu ja praeguse seisu hindamist ning uue hoo otsimist kasutamaks muuhulgas ära tänavu kevadel avanenud Eesti-Läti piiriülese koostöö Interregi programmi järjekordse toetusperioodi võimalusi.

Samal ajal kui Pärnumaa ja Vidzeme esindajad arutavad kolledžis koostööd, tutvuvad rahvusvahelised külalised linnaga ning Gamecani, Forwardspace’i ja HUUB-i tegevusega.

 

Jaga:

Veel uudiseid