Valmis käsiraamat, kuidas muuta teenused intellektipuuetega inimestele kättesaadavamaks

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on lõppemas rahvusvaheline projekt, mille keskmes oli ligipääsetava külastuse kujundamine intellektipuuetega inimestele.
Kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja ja projektijuhi Liina Kääre sõnul on projekt kestnud kaks aastat ja selle käigus on valminud e-käsiraamat muuseumitele ning teistele turismivaldkonnas tegelevatele ettevõtetele, kuidas muuta teenused intellektipuuetega inimestele paremini arusaadavamaks ja nauditavamaks.

Ligipääsetavuse teema on muutumas üha aktuaalsemaks ning sellega tegeletakse järjest enam. Siiski sageli seostatakse ligipääsetavust erivajadustega inimestele rohkem liikumispuudega. Intellektipuudega arvestamist teadvustatakse vähem, mistõttu projektis sellele just tähelepanu pööratigi.

Ka intellektipuudega inimesele on väga tähtis silmaringi avardamine, uued teadmised ja suhtlemine. Võrreldes teiste inimestega on intellektipuudega inimestel aga keerulisem külastada muuseume ja tarbida turismiteenuseid, sest ta vajab lisaabi ja -tuge nähtu mõistmiseks. Muuseumikülastused on intellektipuudega inimestele olulised, sest aitavad kaasa nende paremale sotsialiseerumisele, võimaldades neil ühtlasi saada vajalikku informatsiooni ja uusi kogemusi. – Liina Käär

TÜ Pärnu kolledž ja Pärnu muuseum korraldavad 28. novembril ligipääsetava turismi infopäeva, kus tutvustatakse uut e-käsiraamatut ligipääsetavate turismiteenuste loomiseks ning jagatakse muuseumidele ja teistele huvilistele praktilisi soovitusi, kuidas väikeste parendustega olemasolevaid teenuseid kujundada nii, et kõik sellest võidaksid. Infopäev leiab aset Pärnu muuseumis kell 12.00-16.00 ning seda saab jälgida otseülekandena ka veebis.

Käsiraamatu valmimist ja ürituse läbiviimist on toetatud läbi ERASMUS+ projekti “Mindful tourism services for mentally disordered people (MindTour).” 28. novembril kell 12.00 – 16.00 Pärnu muuseumis (Aida 3). Registreeru SIIT. Kui kohale ei saa tulla, siis on võimalus vaadata ka www.sisu.ut.ee/mindtour.

Ajakava

 • 12.00–12.20 Ürituse avasõnad, ülevaade projektist “MindTour” – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Marco Scholtz (Thomas More’i Ülikool, Belgia)
 • 12.20–13.00 Ligipääsetav turism: kas ja miks on vaja ligipääsetavust turismis? – Tatjana Koor, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
 • 13.00–13.30 Psüühiline erivajadus – kes on sihtgrupp ning mis on nende peamised vajadused? – Helle Känd, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
 • 13.30–14.15 Projekti MindTouri kogemused: uute teenuste prototüübid Belgiast, Lätist ja Eestist. Käsiraamatu “Ligipääsetavate turismiteenuste loomine psüühilise erivajadusega inimestele” tutvustus – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Aija van der Steina (Läti Ülikool), Marco Scholtz (Thomas More’i ülikool)
 • 14.15–14.45 Kohvipaus. Võimalus lähemalt tutvuda projekti raames loodud prototüüpidega.
 • 14.45–15.45 Ringkäik Pärnu muuseumis, kus tutvustatakse muuseumi väljakutseid seoses ligipääsetavusega ning lahendusvõimalusi kaasava muuseumielamuse loomiseks. Lisaks ringkäigule püsiekspositsioonis tutvustatakse osalejatele muuseuminäitust “Une hõlmas”.
 • 15.45–16.00 Kokkuvõte

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content