Valmis käsiraamat, kuidas muuta teenused intellektipuuetega inimestele kättesaadavamaks

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on lõppemas rahvusvaheline projekt, mille keskmes oli ligipääsetava külastuse kujundamine intellektipuuetega inimestele.
Kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja ja projektijuhi Liina Kääre sõnul on projekt kestnud kaks aastat ja selle käigus on valminud e-käsiraamat muuseumitele ning teistele turismivaldkonnas tegelevatele ettevõtetele, kuidas muuta teenused intellektipuuetega inimestele paremini arusaadavamaks ja nauditavamaks.

Ligipääsetavuse teema on muutumas üha aktuaalsemaks ning sellega tegeletakse järjest enam. Siiski sageli seostatakse ligipääsetavust erivajadustega inimestele rohkem liikumispuudega. Intellektipuudega arvestamist teadvustatakse vähem, mistõttu projektis sellele just tähelepanu pööratigi.

Ka intellektipuudega inimesele on väga tähtis silmaringi avardamine, uued teadmised ja suhtlemine. Võrreldes teiste inimestega on intellektipuudega inimestel aga keerulisem külastada muuseume ja tarbida turismiteenuseid, sest ta vajab lisaabi ja -tuge nähtu mõistmiseks. Muuseumikülastused on intellektipuudega inimestele olulised, sest aitavad kaasa nende paremale sotsialiseerumisele, võimaldades neil ühtlasi saada vajalikku informatsiooni ja uusi kogemusi. – Liina Käär

TÜ Pärnu kolledž ja Pärnu muuseum korraldavad 28. novembril ligipääsetava turismi infopäeva, kus tutvustatakse uut e-käsiraamatut ligipääsetavate turismiteenuste loomiseks ning jagatakse muuseumidele ja teistele huvilistele praktilisi soovitusi, kuidas väikeste parendustega olemasolevaid teenuseid kujundada nii, et kõik sellest võidaksid. Infopäev leiab aset Pärnu muuseumis kell 12.00-16.00 ning seda saab jälgida otseülekandena ka veebis.

Käsiraamatu valmimist ja ürituse läbiviimist on toetatud läbi ERASMUS+ projekti “Mindful tourism services for mentally disordered people (MindTour).” 28. novembril kell 12.00 – 16.00 Pärnu muuseumis (Aida 3). Registreeru SIIT. Kui kohale ei saa tulla, siis on võimalus vaadata ka www.sisu.ut.ee/mindtour.

Ajakava

  • 12.00–12.20 Ürituse avasõnad, ülevaade projektist “MindTour” – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Marco Scholtz (Thomas More’i Ülikool, Belgia)
  • 12.20–13.00 Ligipääsetav turism: kas ja miks on vaja ligipääsetavust turismis? – Tatjana Koor, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
  • 13.00–13.30 Psüühiline erivajadus – kes on sihtgrupp ning mis on nende peamised vajadused? – Helle Känd, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
  • 13.30–14.15 Projekti MindTouri kogemused: uute teenuste prototüübid Belgiast, Lätist ja Eestist. Käsiraamatu “Ligipääsetavate turismiteenuste loomine psüühilise erivajadusega inimestele” tutvustus – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Aija van der Steina (Läti Ülikool), Marco Scholtz (Thomas More’i ülikool)
  • 14.15–14.45 Kohvipaus. Võimalus lähemalt tutvuda projekti raames loodud prototüüpidega.
  • 14.45–15.45 Ringkäik Pärnu muuseumis, kus tutvustatakse muuseumi väljakutseid seoses ligipääsetavusega ning lahendusvõimalusi kaasava muuseumielamuse loomiseks. Lisaks ringkäigule püsiekspositsioonis tutvustatakse osalejatele muuseuminäitust “Une hõlmas”.
  • 15.45–16.00 Kokkuvõte

Jaga:

Veel uudiseid