TÜ Pärnu kolledž on arenduskeskuse aasta koostööpartner

Pärnumaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku ja igal aastal tunnustatakse lisaks võrgustiku töötajatele parimaid koostööpartnereid. Võrgustiku seminar toimus 23.-24.01.2023 Ida-Virumaal ning seal kuulutati välja Pärnumaa parim piirkondlik koostööpartner, milleks on TÜ Pärnu kolledž.

Nominendiks esitati Pärnu kolledž järgmistel põhjustel:

  • Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kolimisega TÜ Pärnu kolledži hoonesse viidi maakonna hariduse, teaduse ja ettevõtluse omavaheline koostöö uuele tasemele. Ühises tegevus- ja infoväljas kutsutakse ellu erinevaid koostööprojekte, sealhulgas:
  • TÜ Pärnu kolledži õppjõud ja tudengeid on seotud ettevõtlusalaste tegevustega, osalevad ettevõtlusteemalisetel seminaridel, koolitustel, häkatonidel jne,
  • Arenduskeskuse töötajad on seotud kolledži õppetegevusega, kus loengute raames tutvustatakse tudengitele ettevõtluskeskkonda, kaasatakse neid osalema ettevõtlusalastes programmides jne,
  • teemakobarate (kultuuriKOBAR, roheKOBAR, disainiKOBAR, personaliKOBAR) kaudu kaasatakse tegevustesse ettevõtjad,
  • ollakse toeks ja tehakse koostööd ettevõtjate ühendustega (Pärnumaa Ettevõtete Koda, turismiettevõtjate võrgustik Destination Pärnu MTÜ, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus jne),
  • veetakse eest ettevõtlushuviliste jutunurka, kuhu on koondunud kogu maakonna ettevõtluse tugiorganisatsioonid;
  • ühise koostööna tutvustatakse Pärnumaa arengusuundi ja -võimalusi üle-eestilisel ja rahvusvahelisel tasandil, otsides võimalikke koostöökohti ja partnereid.

Palju õnne!

Jaga:

Veel uudiseid

Avati KOP uus voor

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi