Teadusest tootmisesse – Miks peaks ettevõtja teadlasega koostööd tegema?

Seminar innovatsiooniteenuste ja arenduskoostöö võimalustest

Pidevalt muutuvas maailmas, kus üksteise järel saabuvad kriisid võivad ettevõtja jaoks olla ühtaegu nii arengu takistajad kui kiirendajad, on ellujäämiseks ja kasvamiseks võtmetähtsusega muutustele aegsasti reageerida.

Konkurentsivõimet tõstvas digi-, rohe- ja innovatsioonipöördes on oluline roll arenduskoostööl ettevõtjate, ülikoolide ja kompetentsikeskuste vahel. Kes ja kuidas ettevõtjaid arenguhüppe tegemisel aitavad, sellest 4. aprillil Pärnus toimunud seminaril räägitigi.

Slaidid ja video

Vaata ürituse videot SIIT. Oleme esitlused jaganud ära sektsioonidesse.

Esinevad organisatsioonid

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE toetab Eesti tööstusettevõtteid nutikate digilahenduste kasutusele võtmisel. AIRE soov on tuua ülikoolid tööstusele lähemale, pakkudes ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida eraturult ei leia. AIREst saab nii teadmisi, kontakte kui ka infot rahastusallikate kohta.

Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC põhitegevuseks on uurimis- ja arendustööde juhtimine ja teostamine eeskätt digitaaltootmise, protsesside automatiseerimise ja monitooringu, mehhatroonika ja materjalide tehnoloogia valdkondades. IMECC koondab enda alla nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi partnereid ettevõtete, teadusasutuste ja erialaorganisatsioonide hulgast, organisatsiooni põhiliseks teaduspartneriks Eestis on Tallinna Tehnikaülikool. Lisaks rakendusuuringutele pakub IMECC ettevõtetele ka erinevaid teenuseid.

EASi ja KredExi ühendasutus EIS toetab ambitsioonikaid ettevõtjaid äri arendamisel, tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel ning sobivatele välisturgudele laienemisel. EISi arenduskoostöö eksperdid aitavad ettevõtetel leida ning ühendust võtta parimate ekspertide, katsetus- ja sertifitseerimisasutuste, teadlastega, teadus- ja arendusasutustega üle maailma, keda ettevõtetel oma toote või teenuse arendamiseks või turule toomiseks vaja on.

ADAPTER on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik, kuhu kuulub hetkel 18 Eesti teadus- ja arendusasutust. Adapteri abil saab ettevõtja kiiresti ühendust võrgustikku kuuluvate teadusasutustega, et leida endale koostööpartner, olgu siis teadlaste või arendusüksuste näol. ADAPTERI veebiplatvormi koordineerib Tartu Ülikool.

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK) koordineerib ettevõtlus- ja partnerlussuhteid ülikooli, era- ja avaliku sektori vahel. Ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendatakse Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut. EIKi osalusel toimub Baltimaade suurim ärifestival StartUp Day.

Jaga:

Veel uudiseid

Ülevaade Budapestis toimunud kliimakonverentsist

Eelmisel nädalal, 6. ja 7. septembril, külastasid rohekobara kogukonnajuht Toomas Toodu ja Tori vallavalitsuse keskkonnanõunik Kärt Linder Budapesti ja osalesid CEESENi (Central Eastern European Sustainable

Skip to content