Tagasivaade Zero Waste programmile läbi osalejate silmade

Kuidas päästa meie kodud, linnad ja kogu maailm prügiuputusest? Kuidas vähem tarbida ja kas jäätmete sorteerimine on võluvõti puhtamasse maailma? Mida tuleks teha, et Pärnu võiks saada jäätmeteta majandavaks linnaks?

Selliste põnevate ja päevakajaliste teemadega tegeleti Pärnumaa arenduskeskuses aasta alguses toimunud Zero Waste saadikute programmis, mida viisid läbi SA Teeme Ära Zero Waste koolitajad.

Zero Waste mõiste

Mõistet “zero waste” võib tõlkida kui jäätmeteta majandamist ning selle sisuks on ringmajanduse korraldamine kohalikul tasandil. Kuna Euroopa Liidu ja Eesti tasemel seatud rohe-eesmärkide praktikas elluviimise eest vastutavad esmajoones kohalikud omavalitsused, oli viiepäevase koolituse fookuses just Pärnu linna ja maakonna jäätmemajandusega tutvumine: õpiti leidma ja tõlgendama jäätmete kogumise, vedamise ning töötlemisega seotud andmeid, käidi õppekäigul Paikre prügilas ning MTÜ Uuskasutuskeskus Pärnu kaupluses.

Lisaks tutvusid programmis osalenud saadikud jäätmeteta majandamise põhialustega, jäätmetöötlusmeetodite, jäätmepoliitika, huvikaitse ja kommunikatsiooni teemadega ning zero waste linnade mudeliga. Ajusid ragistati praktiliste ülesannete kallal ning kommunikatsioonioskusi treeniti rollimängudes. Oma kogemusi jagasid Tartu Paranduskeldri ja Tartu toidujagamisvõrgustiku (Tartu Foodsharing) eestvedajad, kelle töömudelid Pärnumaalgi järgimist vääriksid.

Zero Waste programmi läbis 20 osalejat, kes loodetavasti tulevikus oma teadmisi Pärnumaa puhtamaks muutmisel rakendama hakkavad.

“Minu puhul arendas ZW koolitus enim analüüsivõimet. Oskan paremini orienteeruda meid ümbritsevas andmete rägastikus, nende põhjal arvamust kujundada ja vajadusel andmetes kahelda. Koolitus näitas taaskord, et jätkusuutlikud lahendused juba eksisteerivad ning meie ülesanne on neid praktikaid rakendada. Ideede teostamiseks vajalikud kaaslased sai koolituselt boonusena. ” – Laura Truija, Zero Waste saadiku programmi läbinud.

Artikli kirjutas Karin Klaus, Zero Waste saadiku programmi läbinud ja Pernova õppeprogrammi ja huviringi õpetaja.

Jaga:

Veel uudiseid

Skip to content