Pärnus stardib uudne zero waste koolitusprogramm

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest, nagu Euroopa roheline kokkulepe. Järgnevatel aastatel on liikmesriikide jaoks prioriteetideks tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine ning materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu suurendamine.

Mõned faktid, mida arvestada:

  • Pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra.
  • Graafikust ollakse maas ka 2024. aastaks seatud kohustusliku biojäätmete liigiti kogumise eesmärgist ning 2025. aastaks seatud 55% ringlussevõtu eesmärgi täitmisest.

Seega on kiireloomuline vajadus toetada jäätmekäitlussektorit, et seal rakendada rohkem ringmajanduse põhimõtteid. 

Jäätmekäitluses on jäädud kinni aegunud eesmärgi juurde luua ringlussevõtuühiskond, samas kui jäätmetekke vältimine saab peamiselt vaid sümboolset tuge ja on jäetud suuresti aktivistide ülesandeks. Ringmajanduse põhimõtete laialdasem rakendamine nõuab pidevat tööd kohalike huvirühmadega, seda eriti ressursside haldamisega seotud oskuste ja teadmiste edendamise osas.

Koolituse eesmärk

Eelnevate probleemide lahendamiseks alustame jaanuaris tasuta uudse koolitusprogrammiga.

Koolituskursuse eesmärk on tugevdada ja laiendada Euroopa muutuste eestvedajateks olevate inimeste pädevusi jäätmeteta majandamise (zero waste) vallas ning aidata neil toetada oma kogukondi ja viia seal ellu pikaajalisi süsteemseid muudatusi. 

See koolitus pakub koolitajale raamistiku ja tegevused, mille kaudu õpetada kõige olulisemaid kontseptsioone ning anda praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas jäätmeteta majandamise strateegiaid kohalikul tasandil ellu viia. Juhtimaks Euroopas üleminekut jäätmeteta ühiskonna suunas, peavad muutused aset leidma kohalikul tasandil ning kogukonna eestvedamisel. Muutuste eestvedamiseks peavad kogukondades töötama aktiivsed, teemat valdavad ja teotahtelisi saadikud, kes aitavad toetada kohalikke omavalitsusi poliitikakujundamisel ning laiemat kogukonda jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Palun täita TAOTLUSVORM hiljemalt 07.12, et väljendada huvi koolitusel osalemiseks. Kohtade arv on piiratud! Osalejad valitakse taotlusvormi kantud informatsiooni ja koolitusprogrammi eesmärkidele vastavuse põhjal. 

Keda ootame taotlema?

  • oled valmis aktiivselt osalema koolitustegevuses (kokku 5 tööpäeva kahe kuu jooksul);
  • su töö on vähemalt osaliselt seotud kohaliku omavalitsuse tasandiga;
  • oled veel ringmajanduse teemades algaja ning soovid teada rohkem; 
  • töötad (sh vabatahtlikuna) jäätmekäitluses, ringmajanduse valdkonnas või muul moel kestlikkuse teemadega;
  • soovid toetada kohalikku omavalitsust poliitikakujundamisel ning laiemalt oma kogukonnas jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Koolituse läbinud saavad vastava diplomi. 

Koolituse sisu baseerub Teeme Ära SA poolt välja töötatud Zero Waste koolituskäsiraamatul. 

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Jaga:

Veel uudiseid

Skip to content