Pärnumaal on palju rahatarkasid õpetajaid

Õpetajate rahatarkuse mentorklubide kolmanda hooaja lõpetamisel tõdeti, et finantsteadmised ja -oskused on vajalikud õpilastele edasi andmiseks, ent pakuvad arengustiimulit ka õpetajatele endile. Sel hooajal tegutses üle Eesti 13 õppegruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kokku 10 mentorklubist. Pärnumaa paistis sedapuhku silma nii suure osavõtjate arvu kui väga suure tunnistuse saajate osakaaluga (üle 90%!)

„Eestis on üldiselt rahatarkuse edendamisel toimunud suur areng. Suur rõõm on, et selliste teadmiste andmine on saanud eesmärgiks ka kooliprogrammis,“ avaldas rahandusminister Annely Akkermann. „Elementaarne finantskirjaoskus on vajalik igale noorele elluastujale ning kui kodus, koolis ja ka juba lasteaias seda väärtustatakse, luuakse tulevikuks hea baas,“ märkis ta.

Millest see aasta räägiti?

Sel hooajal said õpetajad süvendatud teadmisi kulude-tulude ülesmärkimise ja analüüsi, eelarve koostamise, targa majandamise ja laenamise, investeerimise põhitõdede, varaklasside ja riskide ning ettevõtluse ja sissetulekute kasvatamise kohta. Lisaks rääkis käitumisteadlane, kuidas ennast ja teisi õigema käitumise suunas nügida.

Samuti said õpetajad omavahel arutada rahatarkuse õpetamise meetodeid ja võtteid. Raha kui väga praktiline igapäevane element võimaldab pärismaailmaga siduda teoreetilisi teadmisi matemaatikast ajaloo ja geograafiatundideni välja. Mentorklubide tulemusena loovad õpetajad oma ainetest ja õpetatavatest vanuseastmetest lähtuvalt rahatarkusega seotud ülesandeid, mis on kasutamiseks kõigile huvitatuile üleval e-koolikotis.

Kõik huvilised saavad end kirja panna juba järgmise hooaja mentorklubisse SIIN. Oodatud on kõikide ainete õpetajad, lasteaiaõpetajad ja noorsootöötajad.

Rahatarkuse koordinaatori Liisi Kirchi sõnul toovad õpetajad valdkonda hindamatut arengut. „Õpetajad on rahatarkuse edendamisel tõeliseks pärliks, sest kust veel kui koolist saab inimene oma tulevased tõekspidamised,“ lausus Kirch. „Samamoodi on see aga arendav ja julgustav õpetajatele endile. Paljud osalejad on tunnistanud, et said just mentorklubist tõuke, teadmised ja oskused rahaasjade kordaseadmiseks või investeerimisega alustamiseks. Töös võetakse ette erinevaid projekte ja tegevusi erinevatest töömaailma valdkondadest ning tulemused on ka hoopis teised.“

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige Andres Huul avaldas lootust, et head tulemused, mille kinnituseks on kolme aasta jooksul pea 500 osaleja suur huvi ning muuhulgas ka Äripäeva investor Toomase auhind „Aasta investeerimistegu 2023“, julgustavad ministeeriume rahatarkuse ning noorte ettevõtlikkuse toetamisega jätkama, sest praegune toetusmeede saab läbi eeloleval suvel.

Mentorklubid alustasid kooskäimist septembris. Sel hooajal tegutses üle Eesti 13 gruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kokku 10 mentorklubist.

Mentorklubid on ellu kutsutud rahandusministeeriumi, Ettevõtliku Kooli ning Edu ja Tegu koostöös. Klubitegevuse raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Õpetajaid juhendavad finantsekspertidest ja valdkonna entusiastidest mentorid.

Ettevõtlik Kool on MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused poolt juhitud haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Kooli võrgustikku kuulub 220 õppeasutust üle Eesti, kokku üle 41 000 õpilasega.

Edu ja Tegu on õppeprogramm, mis pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele ettevõtlus- ja karjäärialaseid teadmisi.

Allikas: Rahandusministeerium

Jaga:

Veel uudiseid