Pärnumaa valdade kliimakava jõudis uude etappi

Projekt “Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine” jõudis etappi, kus sai tutvustada koostöös valdadega kokkupandud materjali ja ühise arutelu käigus enne suvist avalikustamist vajalikud täiendused sisse viia. Materjaliga saab tutvuda SIIT.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit kutsus 31. mail Pärnumaa omavalitsuste esindajad Pärnumaa kliima- ja energiakava aruteluseminarile TÜ Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskusesse, ajaloolisse Pärnu Lootsitorni. 

Arutleti teemadel:

 • Kuidas muutub kliima Pärnumaal?
 • Kui suur, pigem väike on Pärnumaa süsiniku jalajälg?
 • Mida saavad teha Pärnumaa vallad, mida pärnumaalased oma kliimamõju vähendamiseks?

SA Pärnumaa Arenduskeskuse juhataja ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Erik Reinhold mõtiskles selle üle, milline on see õige ots, kust otsast Pärnumaa inimesed ja omavalitused peaks alustama, et oma tegevusega kliimamõju vähendada.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht ja TÜ Pärnu Kolledži roheprofessor Antti Roose tegi ettekande teemal „Miks on suurel muutusel aeglane algus? Kliimaotsuse kohad Pärnumaal ja praegu“.

Tori vallas on hetkel käsil juba mitmed projektid

Tori vallavanem Lauri Luur ettekanne“ Kuidas Tori vald päästab planeeti?“ oli mõtlemapanev. Oluline on tõsta enda teadlikkust, mis aitab muuta suhtumist ja väärtushinnanguid, tegutsemaks nii tööl kui kodus keskkonnateadlikult. Rohetiigri akadeemiaga ühinedes sai Tori valla meeskond aru, et neil on olemas tahe keskkonnahoidlikult toimetada, aga puudub igasugune kompetents.

Tänaseks on käivitatud rida projekte, mis aitavad ellu viia muutuseid kooskõlas kliima – ja energiakava eesmärkidega:

 • ringmajandusele üleminek,
 • elurikkuse suurendamine vallas,
 • tervis ja liikumine,
 • kaitsemets Tammistes,
 • rohehangete rakendamine,
 • hoonete energiasääst,
 • säästlikud sõidukid.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri soojusmajanduse ekspert Ülo Kask tõstis esile soojusmajanduse arengukava vajalikkust ja tutvustas põgusalt KredExi toetusi elamufondi energiatõhususe tõstmiseks nii era- kui munitsipaalsektoris.

Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm tutvustas kuivendatud turbaalade kliimamõju ja maakasutuse seni alatähtsustatud rollist CO2 heite vähendamisel.

Võrdlusena tõi ta välja aastase CO2 heite (tonni/ ha) erinevate looduskoosluste puhul:

 • Põllumaa 22,4 (18,3-26,5) t/ha kohta.
 • Aktiivne turbakaevandus 6,4 (4,9-15,9) t/ha kohta.
 • Mahajäetud turbakaevandus 6,8 (2,5-15,9) t/ha kohta.
 • Rohumaa 5,5 (3,3-7,7) t/ha kohta.
 • Kuivendatud metsamaa 1,2 (0,7-1,7) t/ha kohta.
 • Vee erosioon 1,1 (0,7-1,7) t/ha kohta.
 • Looduslik soo -0.66 kuni -0.84 t/ha kohta.

SA Pärnumaa Arenduskeskus rohekobara kogukonnajuht Toomas Toodu tutvustas Rohekobra tegevuse eesmärke:

 • aidata tõsta teadlikkust ja motivatsiooni roheteemadel vähemalt 50 väike- ja keskmistel ettevõttel Pärnumaal (sh vabaühendused ja elanikud);
 • sõlmida rohelepe, kus aluseks kliima- ja energiakava;
 • toetada koolituste, arutelude, nõustamiste, ühiste kavandamiste ja kogukonnaloome kaudu ettevõtete, teadus- ja arendusorganisatsioonide, vabaühenduste ning omavalitsuste energiasäästu- ja ringmajandusealaste jõupingutustega.

Kuna kliimakava valmis saab?

Enne suve tehakse korrektuurid ja täiendused kliimakava tööversiooni, misjärel saavad kohalikud omavalitused integreerida just nende valda puudutavad teemad valla uuendatavasse arengukavasse. Kliimakava praegune tööversiooni on läkitatud ettepanekute tegemiseks Pärnumaa Ühistranspordikeskusele, Keskkonnaametile ja Rahandusministeeriumile. Nendepoolne tagasiside on oodatud hiljemalt 14.juuniks.

 

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content