Pärnumaa esindajad tutvusid Helsingi nutikate linnalahendustega kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linnavalitsuse ja SEI Tallinna esindajad käisid Regions4Climate projekti raames Soomes õppereisil.

Rahvusvaheline projekt Regions4Climate aitab piirkonna planeerimisel võtta senisest enam arvesse vastupidavust kliimamuutustele. Pärnu linna paigaldatakse ilmaandurite võrgustik, mis aitab kaardistada kuumasaared linnas ning lisaks teostatakse maalihkeuuring.

Mai alguses toimunud õppereisi eesmärk oli tutvuda Helsingi linnaplaneeringuosakonna, Helsinki-Uusimaa piirkonnanõukogu ning Forum Virium Helsinki koostöös arendatava digital twin ehk digitaalse kaksiku tööriistaga.

Digital twin

Digital twin on digitaalne tarkvaraline mudel füüsilistest esemetest või füüsilistest süsteemidest reaalajas. Andmete analüüsimise abil saavad insenerid ja teised sidusrühmad teadmisi füüsilise objekti käitumise ja jõudluse kohta ning teha teadlikke otsuseid selle parandamiseks. Digitaalseid kaksikuid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas töötlevas tööstuses, kosmosetööstuses, energiasektoris, tervishoiu- ja transpordivaldkonnas. Sellised lahendused muutuvad üha olulisemaks ka nutikate linnade arendamisel, kus neid saab kasutada tervete linnasüsteemide modelleerimiseks ja optimeerimiseks.

Helsingi linnavalitsuse planeeringuosakond

Helsingi linnavalitsuse planeeringuosakond näitas, kuidas linna hooneid ja puid on kaardirakenduses võimalik vaadelda kolmemõõtmeliselt, andes realistlikuma aluse efektiivsemaks linnaplaneerimiseks. Lisaks on võimalik jälgida hoonete ja objektide energiatarbimist ning varjude liikumist vastavalt aasta- ja kellaajale. Hiljuti kasutas linnavalitsus loodud rakendust kaasava planeeringu protsessis, kus inimesed said esitada ettepanekuid uute hoonete mahtude osas ning valida omale sobiv lahendus.

KohtumineHelsinki-Uusimaa piirkonnanõukoguga

Kohtumine jätkus Helsinki-Uusimaa piirkonnanõukogus, kus muuhulgas tutvustasid Helsingi-Uusimaa regiooni tegevusi kliimamuutustega kohanemisel Simo Haanpää ja Silja Aalto. Soome on üks esimeste seas Euroopa Liidus, kes on alates 2005 aastast loonud riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia.

Projektist lähemalt

Regions4Climate projekt toob kokku 44 partnerit 13 Euroopa riigist, et tutvustada uuendusi ühiskonna vastupanuvõime suurendamiseks kliimamuutuste mõjudele – seda kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppega. Projekti koordineerib Soome Tehnilise Uurimise Keskus VTT, kelle juhtimisel töötavad projektipartnerid välja ja võtavad kasutusele uudseid sotsiaalseid, tehnoloogilisi, digitaalseid, ärilisi, juhtimis- ja keskkonnalahendusi, et vähendada võimalikult palju haavatavust kliimamõjude suhtes.

Projekt algas 2023. aasta jaanuaris ja kestab viis aastat, käsitledes teemat «Piiriülest väärtust loovad kliimakindlusega seotud laiaulatuslikud näidisprojektid» lepingu nr 101093873 HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 alusel. Projekt sai Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni programmist «Euroopa horisont» toetust 24522103 eurot. Projekti tulemused peaksid mõjutama piirkonna sotsiaalkultuurilist ja majanduslikku olukorda ning keskkonda.

Lisaks Pärnumaale osalevad piirkondadena projektis Baskimaa (Hispaania), Lõuna-Akvitaania (Prantsusmaa), Assoorid (Portugal), Toscana (Itaalia), Køge Bay (Taani), Burgas (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa (Soome), Ida-Kreeta (Kreeka), Castilla-León (Hispaania), Põhjamaade saarestik (Soome, Ahvenamaa ja Rootsi) ning Troodos (Küpros). Eeldatavasti saavad projekti tulemustest otsest kasu vähemalt 13,8 miljonit inimest, kes elavad partnerpiirkondades. Pikemas perspektiivis võib mõju ulatuda 746 miljoni Euroopa elanikuni.

Projektis välja töötatud tulemusi ja sotsiaalseid uuendusi jagatakse õiglase ülemineku platvormil, et neid oleks võimalik järgida ka teistes piirkondades.

Jaga:

Veel uudiseid

Skip to content