Pärnumaa Arenduskeskusele valiti juht järgmiseks viieks aastaks

Juunikuu lõpus otsustas SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu välja kuulutada avaliku konkursi, et leida arenduskeskusele juhatuse liige järgmiseks viieks aastaks.

Augustikuus toimunud vestlustele kutsuti kandideerinute hulgast 6 huvilist.

Nõukogu otsustas valida järgmiseks viieks aastaks juhatuse liikmeks Erik Reinholdi, kes kuulus juhatusse ka viimased kolm aastat.

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Irina Talviste sõnul on Erik Reinhold seni panustanud organisatsiooni arengusse ning viinud läbi mitmeid edukaid muudatusi, mis vajavad veel lõpuni viimist. “Ta on näidanud ennast eduka meeskonna juhina ning kindlasti tänu kogemustele võimeline tooma uuest Euroopa Liidu struktuurifondide avamise perioodist arenduskeskuse meeskonnaga Pärnumaale suurimat kasu” sõnas Talviste.

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid projekte.

Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Jaga:

Veel uudiseid