Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ja Vidzeme Rakenduskõrgkool sõlmisid koostöömemorandumi, millele kirjutasid 24.10 Valmieras alla Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa ja Vidzeme Rakenduskõrgkooli rektor Agnese Dāvidsone.

Kahe kõrgkooli vahel on toimunud koostöö erineval tasandil ja moel juba aastaid, kuid käesoleva memorandumiga kinnitavad pooled oma huvi ja valmisolekut kahepoolseks koostööks juba strateegiliste partneritena ning enam mitte ainult omavahelise koostöö huvides, vaid eelkõige Pärnu ja Pärnu maakonna ning Valmiera ja Vidzeme piirkonna arengu hüvanguks olles vastavate piirkondade arendus- ja innovatsioonitöö keskusteks.

Kahe kõrgkooli piiriülese strateegiliste koostöövaldkondade hulka kuuluvad rahvusvahelistumine ja koostööüritused, õppekavad ja õppetöö, teadus- ja arendustegevus ning ettevõtluse ja innovatsiooni toetamine.

Pärnu kolledž on võtnud rahvusvahelistumise üheks raameesmärgiks strateegilise partnerluse Läänemere regioonis. Strateegiline partnerlus tähendab võimalikult paljusid koostöötegevusi ühe konkreetse partneriga selle asemel, et igaks tegevuseks tekib uus partnerlussuhe.- Garri Raagmaa, TÜ Pärnu kolledži direktor

Läänemere regiooni mõõde tähendab, et eesmärgiks on igas Läänemere regiooni riigis saavutada üks selline partnerlussuhe, mis muidugi ei välista koostööd ka teiste sama riigi partneritega. Allkirjatseremooniale eelnes töine koostööpäev Vidzeme Rakenduskõrgkoolis – ühiste projektide ideetöötoad ja ühine koolitustegevus ning Valmiera linnavalitsuses koostööplaanide tutvustamine linnapeale ja abilinnapeadele.

Järgmiseks on töös sarnane koostööraamide kokkulepe Klaipeda Ülikooliga, kusjuures Leedu partnerite kaudu on plaanis ka nende vastava peamise koostööpartneriga Poolas suhted sisse seada. Soomes on strateegiliseks partneriks aastate jooksul vaikimisi välja kujunenud Haaga-Helia Rakenduskõrgkool ja Rootsi suunas vaatab kolledž vastavate ootustega Lundi Ülikooli Helsingborgi Campuse suunas. Võimalikke strateegilisi partnereid Saksamaal ja Taanis nö Läänemere regiooni ringi sulgemiseks hetkel kaardistatakse.

Lisateave

Ain Hinsberg
projektijuht
TÜ Pärnu kolledž
ain.hinsberg@ut.ee

 

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content