Mis asi see Kobar on?

Mis asi on Kobar? See on küsimus, mida küsitakse tihti. Eks see ole ka normaalne, sest sisulise osa tegevus hakkab meil tasapisi paika loksuma. Saime kevadel alles ühe aastaseks.

Esmalt tuleb rääkida, et mida see Kobar üldse tähendab?

Tegemist on kolme koha nimedest tekkinud nö. lühendiga:

  • TÜ Pärnu kolledž
  • Pärnumaa ettevõtlusinkubaator
  • Pärnumaa Arenduskeskus

2021. aasta kevadel valmisid kolledžis ümberehitus- ja rekonstrueerimistööde tulemusena ruumid enam kui 2000 m2 suurusel pinnal, kuhu kolisid Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator.

Kobara loomisega lahendatakse probleemi, kus piirkondlikul tasandil on seni olnud puudu lüli, mis ühendaks süsteemselt ettevõtjaid, ettevõtluse tugistruktuure ja haridusasutusi, et toetada piirkonna majandustegevust ning aidata kaasa uute teadmiste tekkele ja piirkonna arengule.

Uuring sisutegevuste läbiviimiseks

Et KOBAR töötaks kindla visiooni ja eesmärkidega viis konsultatsioonibüroo Cumulusega läbi uuringu olemasoleva ettevõtlusmaastiku analüüsiks ja vajaduste väljaselgitamiseks. Sellele tuginedes on sõnastatud KOBARa tegutsemispõhimõtted ja -suunad.

KOBAR töötab neljal tegevussuunal: partneri, klubi, eksperdi ja kavandajana.

  • Partnerina keskendub KOBAR osaliste tuumkompetentsile, st standardsetele põhitegevustele regionaalses tegevusruumis ja ettevõtetele pakutavatele teenustele. Koostöös KOBARa osalistega ühtlustatakse kommunikatsioon ja lepitakse kokku tegevusrutiinid.
  • Klubina on KOBARa fookuses luua ja hoida regioonis osaliste võrgustikku, mille tulemusena pakutakse nõudlusest lähtuvat teadmust. Toe ja teenuste pakkumine tugineb valdavalt osapoolte baaskompetentsidele ja tegevusaladele. Klubina on KOBARa keskne ülesanne arendada kogukonda, hoida võrgustikku ja kujundada suhtlusruum, mille tegevusest selguvad ettevõtjate täpsemad vajadused. Tänaseks on näiteks käivitunud KULTUURIKOBARa arutelud.
  • Eksperdina on KOBAR teadmuskeskus oma spetsiifilises valdkonnas, olles partneriks teistele teadmuskeskustele Eestis või rahvusvaheliselt. Teadmuskeskuse tippekspertiisi võimekus tugineb püsivatele ja standardsetele ressurssidele – eelkõige pikaajalise töökogemusega kompetentsetele inimestele ekspertrühmana ja KOBARdumise protsesside käivitajana toimivatele mahukatele teadus-arendusprojektidele. Käivitajaks on tugeva ekspertrühma (huviliste) kujunemine ja mahukate teadus-arendusprojektide elluviimine. Sellisteks valdkonnaks on näiteks heaoluteenuste disain (turism, sotsiaaltöö korraldus, teenusedisain).
  • Kavandajana (ingl pipeline) pakub KOBAR tipp-spetsialiseeritud valdkondades ettevõtjatele teadmussiirde rätsepalahendusi, rahuldamaks ettevõtjate vajadusi innovatsiooni- ja/või teadus-arendusprojektide järele. Nende võimekuste arendamine on pikaajaline investeering teadusesse. Alguses võib see tähendada KOBARa rahvusvaheliste ja siseriiklike ekspertpartnerite kompetentsi kasutamist ja kohapeale toomist.

Väikekobarad

Tasakesi on tekkinud ja tekkimas erinevad teemakobarad ehk väikekobarad, kus käivad koos samade huvidega inimesed. Hetkel toimib hästi kultuurikobar. Õige pea alustab rohekobar, kus fookuses roheteemad ning erinevate võimaluste kaardistamine ning nende kasutamine Pärnumaal.

Jutud käivad ka disainikobara loomisest. Mõtteid on olnud kohaliku turunduskobara loomisest. Tõenäoliselt tekib neid kobaraid veel, millest me ei oska hetkel mõeldagi. Iga asi omal ajal.

Oluline on see, et loodud on inspireeriv keskkond, kus on võimalik kokku saada samasuguste huvidega inimestel ning teaduse, hariduse, avaliku sektori ja erasektori esindajad saavad ühendada omi teadmisi ja kogemusi, luues nii uusi lahendusi, tooteid ja teenuseid.

Kultuurikobara kokkusaamine

Taasavatud ettevõtlusinkubaator

Mainimata ei saa jätta ka taasavatud Pärnumaa ettevõtlusinkubaatorit, mis sai täiesti uue näo nii füüsiliselt, visuaalselt kui ka sisuliselt. Inkubaator annab võimaluse kohalikele ettevõtjatele või ettevõtlusest huvitatud inimestele arendada oma ideid koostöös Tallinna Tehnopoliga, Eesti tippmentorite ja koolitajate abiga. Hetkel inkubatsiooni programmis osalevate ettevõtetega saab tutvuda SIIT.

Suve alguses toimub kolme päevane ettevõtlusinkubaatori eelprogramm äriideest ettevõtjaks. Pärnusse tulevad kohapeale kogemusi jagama oma eriala spetsialistid. Räägitakse sellest, kuidas ettevõtlusega alustada, kuidas tegeleda finantsidega, kaasata investoritelt raha jms. Lisaks kuuleme praktilisi näiteid investoritelt ja ettevõtjatelt, kes on juba kas oma ettevõtmisse raha kaasanud või teiste ettevõtmistesse investeerinud.

Arenduskeskus ja kolledž

Pärnu kolledž on Tartu Ülikooli regionaalne kolledž olles ainukene piirkonna kõrgkool. Haridust pakutakse seitsmel erineval õppekaval. Alates sellest sügisest avatakse kolledžis esimene bakalaureuse õppekava “Disainmõtlemine ja digiturundus”. Lisaks õpetakse kolme rakenduskõrghariduse ja kolme magistriõppekava.

Kolledžis toimetab ka uurimuskeskus ja pakutakse erinevaid täiendkoolitusi.

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid projekte. Aastas korraldatakse kümneid koolitusi ja seminare ning viiakse läbi sadu nõustamisi.

Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK).

Kõikide arenduskeskuse teenustega saab tutvuda SIIT.

Jaga:

Veel uudiseid

Skip to content