Loomisel on Pärnumaa ühine kliima- ja energiakava

Pärnumaa Omavalitsute Liidu (POL) eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusega viivad Pärnumaa omavalitused ellu projekti „ Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine”.  POL-i välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni Maavolikogu.

Projekti periood on 20.10.2021 – 19.06.2022 ja projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist. Projekti kogumaksumus on 49 550 eurot. Toetuse osakaal on 90%  abikõlblikest kuludest ehk 44 595 eurot  ja  omafinantseeringu määr on 10% ehk 4 955 eurot.

Valmiv kava peaks andma Pärnumaast ülevaate, mis mahus ja kelle poolt enim ebamõistlikult energiat tarbitakse ning emissioone õhku paisatakse. Lisaks pakkuma välja meetmed ja tegevused, mille abil suurendada säästva energia  tarbimist ja vähendada kasvuhoonegaaside tekkimist maakonnas. Kuna Pärnu linn on oma asustuse struktuurilt ja tüübilt erinev teistest maakonna omavalitsustest, siis otsustati, et Pärnu linn koostab enda territooriumi osas eraldi kava ning ülejäänu kuue omavalitsuse osas koostatakse ühine maakondlik kliima- ja energiakava POL-i  eestvedamisel.

8 valdkonda

Kliima- ja energiakava koostamise käigus analüüsitakse kaheksat valdkonda:

 • majandus
 • biomajandus;
 • energeetika ja varustuskindlus
 • taristu ja ehitised;
 • tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus
 • maakasutus ja planeerimine
 • looduskeskkond
 • kogukond, teadlikkus ja koostöö

Koos Tartu Regiooni Energiaagentuur ekspertide abiga tuuakse igas valdkonnas välja, millised on KOV-ide endi võimalused kliimamuutusi leevendada, mida on igas valdkonnas juba ellu viidud ja vaja veel ellu viia, et leevendada kliimamuutuste mõju maakonnas ning kohalikul tasandil.

Selleks, et et kliima- ja energiakavasse sisse kirjutatud mõtted ka päriselt teoks saaksid, on suur roll vedada Pärnumaa Arenduskeskusel ja omavalitsustel. Kuna maakondlik kava koosneb kuue omavalituse kliima- ja energiakavast, moodustades ühtse terviku, siis viiakse uuendused sisse nii maakonna kui kohalike omavalitsuste arengustrateegiatesse.

Maakonna tasandil on Pärnumaa Arenduskeskus selleks üksuseks, kes toetab kliimakava eesmärkide elluviimist. Sellel kevadel sai ametisse võetud rohekobara kogukonnajuht, kes hakkab tegelema nii avalikus kui erasektoris ja kogukonna tasemel erinevate roheteemadega. Valla tasandil omab uuenduste elluviimisel juhtrolli kindlasti kohalik omavalitus, kaasates nii kogukonda kui ettevõtjaid.

 

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content