Kuidas korraldada keskkonnahoidlike üritusi?

29. märtsil toimus juba 7 rohekolmapäev, mis seekord keskendus keskkonnasäästliku ürituse korraldamisele.

Sündmuste korraldamine on keeruline protsess, mis nõuab palju planeerimist ja tähelepanu detailidele (sh kasutajakogemusele). Lisaks on ürituse korraldamisel suur mõju keskkonnale ja ressurssidele. Sellepärast on üha olulisem korraldada sündmusi keskkonnahoidlikult, vähendades mõju loodusele ja säilitades ressursse.

Aasta-aastalt on järjest rohkem korraldajaid hakanud üritusi korraldades pöörama tähelepanu just keskkonnahoiule. Oma rolli mängivad siin ka kindlasti erinevad seadused, mille fookus on juhtida ürituste korraldajaid korraldama keskkonnasäätlikumaid üritusi. Näiteks Tallinnas keelati sellest aastast ühekordsete nõude kasutamine avalikel üritustel.

Siin toome välja Acento asutaja liikme ja konsultandi Raimo Matvere mõtted, kuidas korraldada keskkonnahoidlikke sündmusi. Allpool on leitavad ka esitluse slaidid ja lindistus kogu esitlusest.

Vähendada energia- ja veekasutust

Sündmuse energiakasutus võib olla väga kõrge. Kasutada energiasäästlikke valgusteid ja vältida tarbetut valgustust, samuti võib kasutada vee säästmiseks lahendusi nagu veekraanidele paigaldatud voolu regulaatorid või jalgpumba kasutamine. Võimaluse korral võib kaaluda taastuvenergia kasutamist sündmuse ajal.

Valida asukoht hoolikalt

Sündmuse asukoha valikul on suur mõju keskkonnale. Mõistlik on valida asukoht, mis on kergesti ligipääsetav ühistranspordi või jalgrattateede kaudu ning kus on piisavalt ruumi, et võimaldada jäätmekäitlust ja korduskasutust.

Toetada kohalikku majandust

Kasutada kohalikke toiduaineid ja teenuseid, et vähendada süsinikujalajälge ning toetada kohalikku majandust. Leida tuleks õiged toitlustajad, kes pakuks lihavaba võimalust ning saadaval võiks olla tasuta joogivesi.

Vähendada plastjäätmete hulka

Ühekordselt kasutatav plastik on suur probleem keskkonnale. Kasutada korduskasutatavaid taldrikuid, tasse, söögiriistu ja joogikõrsi ning vältida ühekordset plastikut. Lisaks võib see olla tulusam, kui säästa raha pikaajaliselt ühekordse plastiku ostmist.

Toetada korduskasutust ja jäätmete sortimist

Sündmuse ajal pakkuda korduskasutamise ja jäätmete sorteerimise lahendusi. Näiteks pakkuda eraldi konteinereid korduskasutatavate materjalide jaoks, nagu pakendid ja panditaara. Lisaks koguda toidujäätmed eraldi, mida saaks annetada hiljem mittetulunduslikele organisatsioonidele või viia toidukappi.

Kestlikke sündmuste korraldamine aitab vähendada mõju keskkonnale ja toetada jätkusuutlikku arengut. Selleks tuleb aga hoolikalt planeerida ja korraldada sündmusi, võttes arvesse keskkonnasõbralikke lahendusi, nagu korduskasutus, energia- ja veesääst, kohaliku majanduse toetamine ning leida õiged partnerid. Keskkonnahoidlikud sündmused ei ole mitte ainult vastutustundlikud, vaid võivad säästa ressursse ning raha ja toetada kohalikku majandust, lisades positiivse mainet sihtkohale.

Siit leiate slaidid

Jaga:

Veel uudiseid