Koolitustel osalenud väravahoidjad kogusid uusi mõtteid

Pärnumaa Arenduskeskus koostöös Depressiooniga Toimetuleku Võrgustikuga Pärnus korraldasid oktoobris ja novembris kaks koolitust, mis keskendusid väravahoidjate töö lihtsustamisele.

VÄRAVAHOIDJAD on inimesed, kes oma töö või ühiskondliku positsiooni tõttu puutuvad kokku ning saavad mõjutada depressiooni põdevaid inimesi, nende lähedasi, suitsiidi riskigrupis olevaid inimesi ning suitsiidiohvrite lähedasi (nt õpetajad, politseinikud, sotsiaaltöötajad, farmatseudid, hooldajad, tugiisikud, kogukonna töötajad, personalijuhid, vaimulikud, ajakirjanikud, kogukondade juhid/töötajad, jt).

Novembri kokkusaamisel osales üle 30 inimese, kes tõdesid, et sellise kokkusaamise ning koolituse tegemine on väga oluline. Nenditi ka seda, et selliseid kokkusaamisi võiks jätkata.

Koolitusel toimus nii teoreetiline pool kui ka kogemuste jagamine ning töötoad. Osalejad pidasidki just seda kõige tähtsamaks, et nii tekkisid seosed teooria ja reaalsuse vahel. Jagada sai oma isiklikke kogemusi ning saada ka nõu teistelt osalistelt.

Jaga:

Veel uudiseid

TÜ Pärnu kolledž on arenduskeskuse aasta koostööpartner

Pärnumaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku ja igal aastal tunnustatakse lisaks võrgustiku töötajatele parimaid koostööpartnereid. Võrgustiku seminar toimus 23.-24.01.2023 Ida-Virumaal ning seal kuulutati välja Pärnumaa

6 rohekolmapäev keskendus kogukonnaenergeetikale

Kolmapäeval toimus kuues rohekolmapäev, mis tõi kohale ligikaudu 25 inimest. Seekordne energiaühistu ja kogukonnaenergeetika teema pakkus huvi nii kohalikele omavalitustele kui ka ettevõtetele. Energiaühistu piloteerib