Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) sügisvoor on avatud

Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Sügisvoor avatud

1. septembrist avati sügisvoor ning sellega seoses toimub ka infopäev, kus kõik huvilised saavad küsida spetsialistidelt küsimusi. Voorus on kaks toetusmeedet:

  • Kogukonna areng – maksimaalne toetussumma 2500€.
  • Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – maksimaalne toetussumma 4000€ .

Tutvu KOP tingimuste, erinevate näidismaterjalide ja juhenditega ning pane ennast infopäevale kirja SIIT.

Jaga:

Veel uudiseid