24 Pärnu juhti läbisid üheskoos uuendusliku juhtide arenguprogrammi

Veebruaris alustanud esmakordne Pärnu ettevõtete juhtidele mõeldud pilootprojekt “Juhtide arenguprogramm” sai 18. mail Tartu Ülikooli Delta keskuses lõpu.

Arenguprogrammi eesmärk oli tõsta keskastmejuhtide pädevust tänapäevastel juhtimisteemadel, aidates neil seeläbi enesekindlamalt täita nii oma tänast juhi rolli kui ka luua eeldused järgmisele juhtimistasandile tõusmiseks.

Nelja kuu jooksul toimus kaheksa koolituspäeva, kus räägiti erinevatel teemadel nagu juhipoolne eestvedamine, inspireerimine, vaimne tervis töökohal, strateegiline kommunikatsioon, koostöö, kriisijuhtimine jne.

Programm pandi kokku koostöös

Programmi tegi erakordseks, et see pandi kokku poole aasta jooksul koostöös kohalike Pärnumaa ettevõtete, Pärnumaa Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ning Tartu Ülikooli esindajatega. Kohalikud ettevõtjad said valida just need teemad, mida kõige vajalikumaks pidasid. Kuus koolituspäeva toimusid TÜ Pärnu kolledžis ning viimased kaks Tartu Ülikooli Delta keskuses.

Koolituse tagasiside oli positiivne. Esile toodi, et programm andis võimaluse vaadata endasse, analüüsida seni tehtut ning mõelda, kuidas võiks oma igapäeva töös rakendada paremaid juhtimispraktikaid. Tõdeti, et olulisel kohal on hea ning läbimõeldud kommunikatsioon juhtide ja töötajate vahel. Vaimse tervise osa pani mitmeid juhte vaatama endasse ning tõdema, et endagi tervist ei tohi tahaplaanile jätta.

Oluliseks peeti, et programm tõi ühte gruppi kokku erinevate valdkondade juhid, mis andis läbi loengute hea võimaluse jagada enda kogemusi. Tihtipeale on probleemid ettevõtetes mingil määral sarnased, kuid lahendused võivad olla täiesti erinevad.

Programm osutus üle ootuste edukaks

TÜ Sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduskonna juhtimise õppetooli kaasprofessorit Krista Jaaksoni rõõmustas kõige rohkem see, et programm tekitas mitmes osalejas soovi edasi õppida.

Programmi üks eestvedajaid Ain Hinsberg TÜ Pärnu kolledžist tõdes, et loodetavasti jätkub programm järgmisel aastal. ”Antud prototüüp osutus üle ootuste edukaks ja lihvimist vajavad ainult mõned üksikud korralduslikud ja vormilised detailid, kuid sisu paistab olema täienduskoolitusturule päriselt toomiseks küps, nii et üsna kindel on sellega uuele ringile minemine järgmisel õppeaastal.

Parim tasu korraldajale oli koolitusel osalenute entusiasm läbi kogu koolituse ja lõpus antud tagasivaateline hinnang – saadi rohkem ja huvitavamalt, kui oleks osanud oodata. Lisaks ärategemise rahuldusele andis minu jaoks aasta kestnud protsess suure tänutunde, et selline võimalus meie kolledži Multiversitase kontseptsiooni testimiseks tekkis ning ka koostööprotsessina Pärnumaa Arenduskeskusega ja personaliKOBARAga just nii sujus.”

Kvaliteet juhtimises on Pärnumaal väga oluline

Pärnumaa Arenduskeskuse juht Erik tõdes, et hea juhtimiskvaliteet on Pärnumaal väga oluline: „Juhtimise kvaliteet on ülioluline faktor meie ettevõtete konkurentsivõimes, seepärast on juhtide pädevuse pidev arendamine ja kaasajastamine ülioluline tegevus.

Samuti on professionaalne ja asjatundlik juhikäitumine tähtis nii juhtide endi kui nende poolt juhitavate töötajate vaimse tervise seisukohalt. Olukorras, kus kohaliku majanduse üks olulisemaid murekohti on asjatundliku ja motiveeritud töötajate leidmine ja ettevõttes paigal hoidmine, on juhi roll inimeste eestvedaja ja motiveerijana tähtsam, kui kunagi varem.“

Pilootprogrammi läbis ühtekokku 24 inimest 18 ettevõttest. Koolitajateks olid Tartu Ülikooli õppejõud: Krista Jaakson, Kariina Laas, Ilona Leib, Tõnu Lehtsaar, Kristjan Pulk, Virgo Süsi, Maaja Vadi.

Õppeprogrammi läbiviimist rahastasid lisaks ettevõtetele Pärnumaa kohalikud omavalitsused ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Jaga:

Veel uudiseid

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content