Uudne Zero Waste koolitusprogramm Pärnus

Iga uus idee vajab alguses teiste inimeste abi

Mis on Zero Waste koolitussari ja miks on see oluline?

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest, nagu Euroopa roheline kokkuleppe ja sellel aastal valminud raport koostöös Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) “Ringmajandus Tallinnas” (viide raportidele). Raport analüüsib Tallinna kogemust ringmajanduse edendamisel ning pakub praktilisi soovitusi teistele linnadele ja riikidele selle valdkonna arendamiseks. Need algatused kajastavad Euroopa Liidu järjest suurenevat pühendumust jätkusuutlikule majandusele ja keskkonnahoidlikule tulevikule.

Tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine saab olema lähiaastatel liikmesriikide prioriteetideks. Tuleb leida rohkem lahendusi, kuidas materjale suunata korduskasutusele ja ringlussevõtuks. Arvestades, et pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra, ollakse graafikust maas ka 2024. aastaks seatud kohustusliku biojäätmete liigiti kogumise ja 2025. aastaks seatud 55% ringlussevõtu eesmärgi täitmisel, on praegu olemas selge ja kiireloomuline vajadus toetada tegevusi, mis aitaksid rakendada ringmajanduse põhimõtteid. See nõuab pidevat tööd kohalike huvirühmadega ja eriti ressursside haldamisega seotud oskuste ning teadmiste edendamise osas. 

Eesmärk

Koolituskursuse eesmärk on tugevdada ja laiendada Euroopas muutuste eestvedajateks olevate inimeste pädevusi jäätmeteta majandamise (zero waste) vallas ning aidata neil toetada oma kogukondi ja viia seal ellu pikaajalisi süsteemseid muudatusi. 

Raamistik

Antud koolitus pakub osalejatele raamistiku ja tegevuste kavad, mille kaudu õpetada kõige olulisemaid kontseptsioone ning anda praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas jäätmeteta majandamise strateegiaid ellu viia. Juhtimaks Euroopas üleminekut jäätmeteta ühiskonna suunas on oluline, et muutused leiaksid aset kohalikul tasandil ning kogukonna eestvedamisel.

Kohtu koolitajatega

Oma teadmisi jagavad valdkonna parimad spetsialistid

Kadi Kenk

Zero Waste koolitaja ja muutuste juhtimise ekspert

Kadri Kalle

Teeme Ära SA hariduse programmijuht

Kristiina Kerge

Teeme Ära SA tehnoloogia ja innovatsioon, arendusjuht

Mirell Merirand

Zero Waste koolitaja ja CIRCO programmijuht. CIRCO on disainimeetod, millega ettevõtted saavad teha esimese sammu oma ettevõttes ringsete toodete ja teenuste arendamiseks

Mait Kriipsalu

Maaülikool PhD, valdkond: vee- ja reovee puhastamine, jäätmekäitlus, saastunud pinnase ja setete biotervendamine

Keda ootame osalema?

Jätkusuutlike muutuste toimumiseks peavad kogukondades töötama aktiivsed, teemat valdavad ja teotahtelised saadikud, kes aitavad toetada kohalikke omavalitsusi poliitikakujundamisel ning laiemat kogukonda jäätmeteta majandamise strateegiate elluviimisel.

Kas sa 

Kui vastasid mõnele eelnevale küsimusele jah ja sa tunned, et sina oled üks muutuste loojatest, siis palun täida allolev TAOTLUSVORM hiljemalt 13.08, et väljendada huvi koolitusel osalemiseks. Koolitus on TASUTA ja kohtade arv on piiratud!

Osalejad valitakse taotlusvormi kantud informatsiooni ja koolitusprogrammi eesmärkidele vastavuse põhjal.

Lisainfo

Koolituse läbinud saavad vastava diplomi.

Koolituse sisu baseerub Teeme Ära SA poolt välja töötatud Zero Waste koolituskäsiraamatul. 

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Ajakava

24.08 15-17 kohtumine onlines. Teemad: sissejuhatus koolitusse, tutvumine, kodutöö esimeseks koolituse päevaks

07.09 9-17 Jäätmeteta majandamise alused
08.09 9-17 Töö andmetega ja jäätmehierarhia
11.09 9-16 Praktiline külastuspäev
14.09 9-17 Andmete kasutamine praktikas ja tööplaan
15.09 9-17 Teadmiste rakendamine praktikas

Skip to content