Teadusest tootmisesse – Miks peaks ettevõtja teadlasega koostööd tegema?

Seminar innovatsiooniteenuste ja arenduskoostöö võimalustest

Pidevalt muutuvas maailmas, kus üksteise järel saabuvad kriisid võivad ettevõtja jaoks olla ühtaegu nii arengu takistajad kui kiirendajad, on ellujäämiseks ja kasvamiseks võtmetähtsusega muutustele aegsasti reageerida.

Konkurentsivõimet tõstvas digi-, rohe- ja innovatsioonipöördes on oluline roll arenduskoostööl ettevõtjate, ülikoolide ja kompetentsikeskuste vahel. Kes ja kuidas ettevõtjaid arenguhüppe tegemisel aitavad, sellest 4. aprillil Pärnus toimunud seminaril räägitigi.

Slaidid ja video

Vaata ürituse videot SIIT. Oleme esitlused jaganud ära sektsioonidesse.

Esinevad organisatsioonid

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE toetab Eesti tööstusettevõtteid nutikate digilahenduste kasutusele võtmisel. AIRE soov on tuua ülikoolid tööstusele lähemale, pakkudes ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida eraturult ei leia. AIREst saab nii teadmisi, kontakte kui ka infot rahastusallikate kohta.

Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC põhitegevuseks on uurimis- ja arendustööde juhtimine ja teostamine eeskätt digitaaltootmise, protsesside automatiseerimise ja monitooringu, mehhatroonika ja materjalide tehnoloogia valdkondades. IMECC koondab enda alla nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi partnereid ettevõtete, teadusasutuste ja erialaorganisatsioonide hulgast, organisatsiooni põhiliseks teaduspartneriks Eestis on Tallinna Tehnikaülikool. Lisaks rakendusuuringutele pakub IMECC ettevõtetele ka erinevaid teenuseid.

EASi ja KredExi ühendasutus EIS toetab ambitsioonikaid ettevõtjaid äri arendamisel, tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel ning sobivatele välisturgudele laienemisel. EISi arenduskoostöö eksperdid aitavad ettevõtetel leida ning ühendust võtta parimate ekspertide, katsetus- ja sertifitseerimisasutuste, teadlastega, teadus- ja arendusasutustega üle maailma, keda ettevõtetel oma toote või teenuse arendamiseks või turule toomiseks vaja on.

ADAPTER on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik, kuhu kuulub hetkel 18 Eesti teadus- ja arendusasutust. Adapteri abil saab ettevõtja kiiresti ühendust võrgustikku kuuluvate teadusasutustega, et leida endale koostööpartner, olgu siis teadlaste või arendusüksuste näol. ADAPTERI veebiplatvormi koordineerib Tartu Ülikool.

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK) koordineerib ettevõtlus- ja partnerlussuhteid ülikooli, era- ja avaliku sektori vahel. Ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendatakse Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut. EIKi osalusel toimub Baltimaade suurim ärifestival StartUp Day.

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content