Robotite tarkvararaamistiku ROS (Robot Operating System) koolitus ettevõtetele

14. aprillist alustab Pärnumaa tootmisettevõtete, Tartu Ülikooli, TÜ Pärnu kolledži ja Pärnumaa Arenduskeskuse koostöö tulemusena kokku pandud ja Pärnumaa ettevõtetele suunatud “Robotite tarkvararaamistiku ROS koolitus”. Õppejõududeks on Tartu Ülikooli õppejõud.

Programmi eesmärk on anda sisendoskused ja esmane kogemus ROSi (Robot Operating System) töövahendite kasutamises robotsüsteemide loomisel, integreerimisel ja kasutamisel.

Programmi sisu

 • Linuxi ja ROS tutvustus;
 • ROS süsteemis navigeerimine;
 • ROS paki ja lõimede loomine;
 • ROS server ja klient.
 • ROS abil roboti juhtimine simulatsioonis.
 • ROS abil roboti juhtimine, füüsiliselt robotiga otseühenduses olles kui ka distantsilt,
 • Navigeerimine ja kaardistamine: teooria ja praktika, 2D ja 3D.

Õppejõududeks on:

 • Karl Kruusamäe (Robootika kaasprofessor, PhD)
 • Veiko Vunder (Robotitehnoloogia lektor, PhD)
 • Renno Raudmäe (Robotitehnoloogia nooremlektor, MSc)

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppur oskab kasutada ROSi vahendeid, et:

 • programmeerida mobiilse roboti liikumist;
 • tuvastada veebikaamera pildist spetsiaalseid märgiseid ning seeläbi roboti liikumist juhtida;
 • luua roboti keskkonnast kaart, mille abil suudab robot autonoomselt tegutseda.

Ajakava

E-õpe 14.04-20.04

 • Linuxi käsurida ja sissejuhatus ROSi;
 • ROS süsteemide ülesehitus ja neis orienteerumine;
 • ROSi vahenditega programmeerimine: kimpude ja sõlmede loomine;
 • Simuleeritud robotite abil ROSi lahenduste testimine;

Koolituspäev 21.04 Tartus

Kinnistatakse e-õppes omandatud ning lisaks käsitletakse füüsilise roboti peal järgnevaid teemasid:

 • ROSi töövahendite abil roboti juhtimine;
 • ROSi vahenditega loodud tarkvara testimine füüsilisel robotil;
 • Roboti abil keskonnast 2D ja 3D kaartide loomine.

Hind

Programmi hind osalejale: 660 eurot* (sh käibemaks)

* Koolitusprogrammi maksumus on 850 eurot + käibemaks, millest 550 eurot + käibemaks tasub osaleja, 300 eurot + käibemaks kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Registreerimine

Registreerimine käib läbi Tartu Ülikooli õpeinfosüsteemi (ÕIS) SIIT. Kohtade arv koolitusprogrammi on piiratud (15 kohta). Registreerimise tähtajaks on 11. aprill.

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content