Robotite tarkvararaamistiku ROS (Robot Operating System) koolitus ettevõtetele

14. aprillist alustab Pärnumaa tootmisettevõtete, Tartu Ülikooli, TÜ Pärnu kolledži ja Pärnumaa Arenduskeskuse koostöö tulemusena kokku pandud ja Pärnumaa ettevõtetele suunatud “Robotite tarkvararaamistiku ROS koolitus”. Õppejõududeks on Tartu Ülikooli õppejõud.

Programmi eesmärk on anda sisendoskused ja esmane kogemus ROSi (Robot Operating System) töövahendite kasutamises robotsüsteemide loomisel, integreerimisel ja kasutamisel.

Programmi sisu

 • Linuxi ja ROS tutvustus;
 • ROS süsteemis navigeerimine;
 • ROS paki ja lõimede loomine;
 • ROS server ja klient.
 • ROS abil roboti juhtimine simulatsioonis.
 • ROS abil roboti juhtimine, füüsiliselt robotiga otseühenduses olles kui ka distantsilt,
 • Navigeerimine ja kaardistamine: teooria ja praktika, 2D ja 3D.

Õppejõududeks on:

 • Karl Kruusamäe (Robootika kaasprofessor, PhD)
 • Veiko Vunder (Robotitehnoloogia lektor, PhD)
 • Renno Raudmäe (Robotitehnoloogia nooremlektor, MSc)

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppur oskab kasutada ROSi vahendeid, et:

 • programmeerida mobiilse roboti liikumist;
 • tuvastada veebikaamera pildist spetsiaalseid märgiseid ning seeläbi roboti liikumist juhtida;
 • luua roboti keskkonnast kaart, mille abil suudab robot autonoomselt tegutseda.

Ajakava

E-õpe 14.04-20.04

 • Linuxi käsurida ja sissejuhatus ROSi;
 • ROS süsteemide ülesehitus ja neis orienteerumine;
 • ROSi vahenditega programmeerimine: kimpude ja sõlmede loomine;
 • Simuleeritud robotite abil ROSi lahenduste testimine;

Koolituspäev 21.04 Tartus

Kinnistatakse e-õppes omandatud ning lisaks käsitletakse füüsilise roboti peal järgnevaid teemasid:

 • ROSi töövahendite abil roboti juhtimine;
 • ROSi vahenditega loodud tarkvara testimine füüsilisel robotil;
 • Roboti abil keskonnast 2D ja 3D kaartide loomine.

Hind

Programmi hind osalejale: 660 eurot* (sh käibemaks)

* Koolitusprogrammi maksumus on 850 eurot + käibemaks, millest 550 eurot + käibemaks tasub osaleja, 300 eurot + käibemaks kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Registreerimine

Registreerimine käib läbi Tartu Ülikooli õpeinfosüsteemi (ÕIS) SIIT. Kohtade arv koolitusprogrammi on piiratud (15 kohta). Registreerimise tähtajaks on 11. aprill.