Pärnumaa parim õpilasfirma 2022

Võistluse eesmärgiks on innustada õpilasi osalema ettevõtlusõppes omandades praktilisi kogemusi õpilasfirma tegevuse kaudu ning selgitada välja 2021/2022. õppeaasta Pärnumaa parim õpilasfirma.

Võistlusele on oodatud osalema gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased, kelle loodud õpilasfirma või õpiettevõte on kantud 2021/2022. õppeaastal JA Eesti õpilasfirmade registrisse.

Võistlusel osalemiseks peab õpilasfirma koostama ja esitama aruande hiljemalt 11. aprilliks 2022 e-postile viivika@parnumaa.ee.

VÕISTLUSE REEGLID

Võistlus, esinemine ja  žürii küsimustele vastamine toimub 19. aprillil 2022. Võistlusel osalejaid hindab žürii toetudes hindamisjuhendile, hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik. Võistluse tulemused avalikustatakse samal päeval lõputseremoonial.

Üritust toetavad auhindadega:

Võistlus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Lisainfo Viivika Vilja viivika@parnumaa.ee