Õpetajate rahatarkuse mentorklubi uus hooaeg

Pärnumaa õpetajad on üle-eestilises rahatarkuse mentorklubis osalenud kahel aastal. 2022/2023 hooajal paistis Pärnumaa silma suure osavõtjate arvu kui väga suure tunnistuse saajate osakaaluga (üle 90%).

Mentorklubide eesmärk on anda õpetajatele vajalikud teadmised ja tööriistad isiklikul tasemel paremini majandamiseks ning rahatarkuse lõimimiseks oma tundidesse või tegevustesse. Mentorklubis keskendutakse õpetaja enda rahatarkuse taseme tõstmisele. Mentorklubisse on oodatud kõikide õppeainete õpetajad, sh lasteaiaõpetajad.

Pooleaastase programmi jooksul toimub kuus kohtumist, kus käsitletakse järgmiseid teemasid: rahatarkuse ja investeerimise ABC, tulud-kulud, analüüs, säästmine, mõistlik laenamine, targad rahaotsused, ettevõtte rahatarkus. Mentoriteks on Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN liikmed, finantssektori töötajad ja teised entusiastid/praktikud, kes teemadega pikalt tegelenud.

2023/2024. õppeaasta kohtumiste ja lõpuürituste ajad:

  • kolmapäev, 27.09.2023 kell 13-16
  • neljapäev, 19.10.2023 kell 13-16
  • kolmapäev, 15.11.2023 kell 13-16
  • neljapäev, 07.12.2023 kell 13-16
  • kolmapäev, 17.01.2024 kell 13-16   
  • neljapäev, 15.02.2024 kell 13-16
  • lõpuüritus kolmapäev, 20.03.2024 kell 13-17

Klubiliikmeks olemise korral oodatakse aktiivset osalemist. Osalemistunnistuse saavad need, kes on kohal käinud 4-6 korda ja ülejäänud materjaliga iseseisvalt tutvunud. Osalemine on õpetajatele tasuta. Mentorklubi lõpuks teevad osalejad 4-6 liikmelistes gruppides ülesande/tunnikava/projektõppe kava. 

Koolidele ja lasteaedade õpetajad saavad 2023/2024 mentorklubisse kuni 31.08.2023 registreerida SIIN.

Mentorklubide formaat

Mentorklubid toimuvad ühekorraga üle Eesti. Ühe maakonna õpetajad kogunevad füüsiliselt ühte ruumi. Ekraani vahendusel annab üks mentor kõigile gruppidele korraga edasi kogu teema sisu. Pärast peamentori teematutvustust aitavad kohapealsed mentorid (igas klubis üks inimene, kes samuti teemat tunneb) vastata õpetajate küsimustele ning juhendada neid meeskondades välja töötama ülesandeid, mida vastavalt oma õpetatavatele ainetele ja vanuseastmetele saaks kahe mentorklubi vahelisel ajal õpilaste peal testida.

Mentorklubi lõpetanud õpetajad on rahatarkuse teema käsitlemisel enesekindlad, nende enda rahaharjumused on paranenud ning nad leiavad õppekavast ja lastest lähtudes häid lõiminguvõimalusi kinnistamaks lastele nii rahatarkuse teadmisi kui ka muude õppeainete ja -pädevustealaseid teadmisi.

Soovi korral saavad mentorklubi lõpetanud õpetajad panustada hiljem järgmiste õpetajate mentorklubide toimumisse, näiteks kohapealsete mentoritena või jagades kogemuslugusid.

Lisainfo Viivika Vilja: viivika@parnumaa.ee.

Skip to content