Õpetajate rahatarkuse mentorklubi uus hooaeg

Maakondlike Arenduskeskuste, Pangaliidu, EstBAN, MyFinancier, Ettevõtliku Kooli ning Rahandusministeeriumi koostöös korraldatakse koolide ja lasteaedade õpetajatele rahatarkuse alaseid mentorklubisid.

Mentorklubide eesmärk on õpetajate rahatarkusealaste teadmiste värskendamine, edasiarendamine ja kinnistamine, et nad tunneksid end neis teemades enesekindlamalt ja oskasid neid ka õpilastele edasi anda. Pooleaastase programmi jooksul toimub kuus kohtumist, kus käsitletakse järgmiseid teemasid: rahatarkuse ja investeerimise ABC, tulud-kulud, analüüs, säästmine, mõistlik laenamine, targad rahaotsused, ettevõtte rahatarkus. Mentoriteks on Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN liikmed, finantssektori töötajad ja teised entusiastid/praktikud, kes teemadega pikalt tegelenud.

2022/2023. õppeaasta kohtumiste ja lõpuürituste ajad:

  • kolmapäev, 28.09.2022 kell 13-16
  • neljapäev, 20.10.2022 kell 13-16
  • kolmapäev, 23.11.2022 kell 13-16
  • neljapäev, 19.01.2023 kell 13-16
  • kolmapäev, 15.02.2023 kell 13-16
  • neljapäev, 16.03.2023 kell 13-16
  • lõpuüritus neljapäeval, 13.04.2023

Koolidele ja lasteaedade õpetajad saavad osalemissoovist märku anda SIIN.

Mentorklubide formaat

Mentorklubid toimuvad ühekorraga üle Eesti. Ühe maakonna õpetajad kogunevad füüsiliselt ühte ruumi. Ekraani vahendusel annab üks mentor kõigile gruppidele korraga edasi kogu teema sisu. Pärast peamentori teematutvustust aitavad kohapealsed mentorid (igas klubis üks inimene, kes samuti teemat tunneb) vastata õpetajate küsimustele ning juhendada neid meeskondades välja töötama ülesandeid, mida vastavalt oma õpetatavatele ainetele ja vanuseastmetele saaks kahe mentorklubi vahelisel ajal õpilaste peal testida.

Mentorklubi lõpetanud õpetajad on rahatarkuse teema käsitlemisel enesekindlad, nende enda rahaharjumused on paranenud ning nad leiavad õppekavast ja lastest lähtudes häid lõiminguvõimalusi kinnistamaks lastele nii rahatarkuse teadmisi kui ka muude õppeainete ja -pädevustealaseid teadmisi.

Soovi korral saavad mentorklubi lõpetanud õpetajad panustada hiljem järgmiste õpetajate mentorklubide toimumisse, näiteks kohapealsete mentoritena või jagades kogemuslugusid.

Lisainfo Viivika Vilj: viivika@parnumaa.ee.