Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Eesmärk:

 • selgitada elamispindade turu näitel kinnisvara, investeeringu ja kinnisvarainvesteeringu olemust;
 • selgitada kinnisvarainvesteeringu finantseerimise põhimõtteid;
 • anda ülevaade peamistest üürikinnisvara investeeringut puudutavatest finantssuhtarvudest;
 • käsitleda praktilist töövahendit üüriinvesteeringu tasuvuse mõõtmisel.

Sihtrühm:

Investeerimisest huvitatud inimesed.

Kursuse õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

 • teab, mis on investeering ja mis on kinnisvarainvesteeringu peamised omadused,
 • teab, mis on kinnisvarainvesteeringu ja üüriinvesteeringu tootlus ja riskid;
 • teab, mis on kuidas suurendada tootlust ja maandada riske;
 • oskab läbi viia üüriinvesteeringu praktilise finants- ja tasuvusanalüüsi.

Teemad

 • kinnisvarainvesteeringu ja üüriinvesteeringu olemus;
 • üüriinvesteeringu ohud ja võimalused;
 • kinnisvarainvesteeringu finantseerimise põhimõtted;
 • üüriinvesteeringu praktiline finants- ja tasuvusanalüüs.

Õpingute alustamise tingimused:

Interneti ühendusega arvuti kasutamise võimalus.

Nõuded lõpetamiseks:

Osalemine õppetöös vähemalt 80%

Väljastatav dokument:

Tartu Ülikooli tõend

Koolitaja

Tõnu Toompark

Kinnisvaraanalüütik, -konsultant ja koolitaja. Ettevõtja ja kinnisvarainvestor. Majandusteaduste magister.

Skip to content