II Eesti Zero Waste konverents

Pärnumaa Arenduskeskus ja Teeme Ära Sihtasutus kutsuvad Sind osalema II Eesti Zero Waste konverentsil Pärnus, TÜ Pärnu kolledži hoones, 4. oktoobril 2023.

Zero Waste ehk jäätmeteta majandamine on üks neist teemadest, millest tundub, et kõik räägivad, kuid mida paljud tegelikult ei mõista. Süsteemsest vaatenurgast on see praktiline tööriistakomplekt ringmajanduse rakendamiseks kohalikul tasandil, kus ekspertiis on endiselt väga puudulik. 

Konverents pakub osalejatele mitmekülgseid arutelusid, võimalust võrgustuda ning osaleda interaktiivsetes töötubades.

Konverentsi eesmärk: Meie eesmärk on, et konverentsi lõpuks tunnete end mitte ainult inspireerituna, vaid olete ka varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, et viia ellu süsteemseid muutusi oma organisatsioonis, kogukonnas või õppijate seas!

Seosed regulatsioonide ja päris elu vahel

Loome ka käegakatsutava seose Brüsseli regulatsioonide ja jäätmeteta majandamise põhimõtete vahel, ehk kuidas Zero Waste aitab areneda kohalikel kogukondadel ja täita Euroopa roheleppe ambitsioone.

Aastal 2050 on Euroopa kliimaneutraalne. Kuidas see saab olla võimalik? Ainult taastuvenergiale üleminekust ei piisa. Ligi pool kliimamõjust tuleb sellest, kuidas kasvatatakse toitu, toodetakse ja kasutatakse tooteid ja käideldakse neist tekkivaid jäätmeid. Seepärast on Euroopa roheleppes ringmajandus kestliku ja tugeva kogukonna loomises võtmekohal. 

Liikmesriikides on aga just kohalikud omavalitsused esirindel, et tagada ringmajanduse toimimine praktikas. Kohalikud omavalitsused juhivad jäätmehooldust ja saavad panustada jäätmetekke vähenemisse. Praktikas on Zero Waste linnade võrgustikus Euroopas juba näiteid linnadest, kus on ületatud 2035. aasta liigitikogumise ja ringlussevõtu eesmärgid.

Päevakava

 • 9:30-10:00 Saabumine ja tervituskohv
 • 10:00-10:10 Avasõnad
 • 10:10-11:00 Sissejuhatav paneel “Mis on Zero Waste´i roll rohepöördes?”
 • 11:00-11:30 Sirutuspaus
 • 11:30-13:00 Töötoad:
  • Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
  • Mida on vaja edukaks liigiti kogumise süsteemiks? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
  • Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
  • Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool)
 • 13:00-14:00 Lõuna
 • 14:00-15:30 Töötoad:
  • Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
  • Mida õppida jäätmetekke vähendamise meetmetest KOV-is ühekordse plasti näitel? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
  • Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
  • Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool)
 • 15:30-15:45 Sirutuspaus
 • 15:45-16:45 Päeva jooksul õpitut kokkuvõttev paneel osalejatega
 • 16:45-17:00 Päeva lõpetamine

Päeva modereerib Mayri Tiido

Registreerimine

Konverents toimub 4. oktoobril TÜ Pärnu kolledžis 9:30-17:00. Kohtade arv konverentsile on piiratud ning vajalik on osta pilet Fienta keskkkonnast (25€). Seda saab teha siit.

Esinejad

Mirell Merirand

Sertifitseeritud Zero Waste koolitaja ja EENA / PBW-Estonia Roheklubi üks asutajatest. Tema tegevuste fookuses on elukvaliteedi parandamine läbi jätkusuutlike ja keskkonnasäästlike lahenduste. Aastaid tagasi tehes magistritööd teemal „Tehnoloogilised võimalused jätkusuutliku tootmise elluviimiseks rõivatööstuses“, avas laiema arusaama valdkonna kitsaskohtadest ja samas ka võimalustest.

Viimasel aastal on tekstiiliringluse süsteemi võimalikkuse loomine Eestis olnud üheks peamiseks tegevuste eesmärkideks. Lisaks on loonud kursuse “Ringmajanduse alused” gümnaasiumiastmele, mida erinevates koolides loeb. 

Kadi Kenk

Sertifitseeritud Zero Waste koolitaja ja saadik ning avalik esineja ringmajanduse, kogukonna kaasamise ja ühiskondlike muutuste juhtimise teemadel. Tema töövaldkond hõlmab kõiki sektoreid: ta teeb rahvusvahelist huvikaitset koos institutsioonidega, nõustab kohalikke omavalitsusi, koolitab valitsusväliseid organisatsioone ja ettevõtteid.

Tema praegused ülesanded hõlmavad huvikaitse tööd Teeme Ära Sihtasutuses, Eesti ringmajanduse arendamise esindamist Euroopa ringmajandusliidus (Ecopreneur.eu), ringmajanduse uurimistööd doktorandina Eesti Maaülikoolis ning korduskasutuse propageerimist riiklikul ja ELi tasandil.

Kadri Kalle

Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammi juht, Zero Waste koolituskäsiraamatu peatoimetaja ning Zero Waste koolitaja ja saadiku koolitusprogrammide üks loojatest. Ta on tegelenud hariduse ja erinevate jätkusuutlikkuse teemadega üle 15 aasta, viimased 5 aastat keskendudes rohkem zero waste ja ringmajanduse teemadele.

Siret Kapak

Eesti Maaülikooli doktorant, kelle senine töö ja õpingud on olnud seotud keskkonna ja jäätmetega. Ta on töötanud jäätmekäitlusettevõttes, kus puutunud kokku jäätmekäitluse igapäevaste rõõmude ja muredega. Hetkel seotud pakendeid ja pakkematerjale müüva firmaga, mis on andnud hea ülevaate pakendimaailmas toimuvast ning Eesti Maaülikooli rohelise ülikooliga, kus tema vastutusvaldkonnaks ülikooli jäätmekäitluse edendamine. Ta on aidanud asutustel luua oma jäätmete sorteerimislahendusi ja läbinud Zero Waste koolitaja koolituse.

Skip to content