Ettevõtliku kooli õppereis Avatud Kooli ja Bolti kontorisse

Haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool liitunud Pärnumaa koolide esindajad on oodatud 4. mail 2023 toimuvale õppereisile, mille raames külastatakse Avatud Kooli ja Eesti tehnoloogiaettevõttesse BOLT 

Ajakava 

 • 08.00-10.00 Pärnu-Tallinn, väljasõit Pärnu Teater Endla eest parklast
 • 10.00-10.30 Avatud Koolsaabumine, tervituskohv, tutvumine
 • 10.30-12.00 Avatud Kooli tegevustega tutvumineAvatud Kooli tugevused:
  • mitmekultuuriline ja -keelne klassiruum
  • LAK-õpe ehk lõimitud aine- ja keeleõpe
  • projektõpe
  • ennastjuhtiva õppija kujundamine (sh regulaarsed iseseisva õppimise päevad)
  • õpilaste sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise toetamine 
 • 12.00-12.30 Lõuna 
 • 12.30-14.00 Avatud Kooli tegevustega tutvumine 
 • 14.00-14.30 Avatud Kool-BOLT 
 • 14.30-16.00 BOLT / Martin Villig
  • Eesti tehnoloogiaettevõte, mille missiooniks on muuta tänased autokesksed linnad rohkem inimsõbralikumaks. Bolt pakub liikuvusteenuseid Bolt mobiilirakenduse ja toidu tellimise teenuseid Bolt Food mobiilirakenduse kaudu 
 • 16.00 Tagasisõit Pärnusse        
Õppereis on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt. 
 
Lisainfo: Viivika Vilja, noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht, viivika@parnumaa.ee
Skip to content