Avalikud loengud linna- ja kultuuriturismi ning kohaliku toidu eripärade teemadel

9.–11. mai viibivad TÜ Pärnu kolledžis Lundi ülikooli Helsingborgi campuse teenuste juhtimise ja teenindusõppe osakonna tudengid ja õppejõud. Aastast 2009 toimuva koostöö raames on sealse ülikooli tudengid viinud korra aastas Pärnu õppereisi raames läbi oma uurimistööd.

Täiendavalt annavad seekordse külastuse raames kolm Rootsi õppejõudu Jan Henrik Nilsson, Josefine Östrup Backe ja Christer Eldh 10. mail kell 10–12 kolledžis (aud. 208) kolm avatud loengut:

  • New Tendencies in Urban Tourism (Linnaturismi uued suunad)
  • Enacting the Local in Culinary Tourism (Kohaliku toiduturismi eripärade tutvustamine)
  • Cultural Complexity of Service Organisation in Tourism Destination (Teenuste korraldamise kultuuriline keerukus turismisihtkohas)

Loengud on inglise keeles.

Sarnaselt varasematele aastatele jätkatakse õppereisi raames Pärnu turismialaste aspektide uurimist. Koostöös kolledži üliõpilastega läbi viidavates grupitöödes keskendutakse sel korral kolmele põhiteemale – majutus, toit ja kultuur. Vahetult peale õppejõudude loenguid kell 12.30–14.00 tutvustavad tudengid rühmatööde esmaseid tulemusi.