Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.
Koolitus on ülesehitatud eelkõige praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene

OSALUSTASU: 50 €

TOIMUMISAEG: 16.02.2023-23.03.2023

TOIMUMISKOHT: Koolitus toimub SA Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides (Ringi tn 35, Pärnu).

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi). 

Registreerimine on avatud, oma soovist koolitusel osaleda andke palun teada aadressil margit@parnumaa.ee

Kava

1. päev (16. veebruar): Äriidee ja ärimudel.

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Minu äriidee
 • Äriplaan
 • Osterwalderi ärimudel
 • Ärimudeli arendamine

2. päev (23. veebruar): Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain.

 • Ärimudeli arendamine(jätkub)
 • Ärikeskkonna analüüs, SWOT
 • Turu segmenteerimine, positsioneerimine
 • Toote ja teenuse disain

3. päev (2. märts): Finantsprognooside koostamine

 • Finantsprognooside koostamine

4. päev (3. märts): Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud. Omahinna kujunemine.

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Omahinna kujunemine
 • Tasuvusanalüüs, tasuvuspunkt

5. päev (9. märts): Turundus.

 • Turundustööriistad ja valikud
 • Turundusplaani koostamine
 • Meeltega turundamine

6. päev (14. märts): Müük.

 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia, unikaalsed müügiargumendid
 • Müügi etapid, väärtuspõhine müük
 • Esimeste maksvate klientide leidmine

7. päev (16. märts): Meeskond ja juhtimine.

8 päev (23. märts): Kohtumine ettevõtjatega. Äriplaanide esitlused.

 • Kohtumised ettevõtjatega
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitajad:

 • Margit Kool
 • Mari Erm-Reining
 • Erik Reinhold
 • Kristo Krumm
 • Romet Nael