Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.
Koolitus on ülesehitatud eelkõige praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene

OSALUSTASU: 50 €

TOIMUMISKOHT: Koolitus toimub paralleelselt veebikeskkonnas ja SA Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides (Ringi tn 35, Pärnu).

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi). Koolituspäevad toimuvad neljapäeviti (va 27.10) kl 10.00- 17.00.
Registreerimine on avatud, oma soovist koolitusel osaleda andke palun teada aadressil margit@parnumaa.ee

Kava

1. päev: Äriidee ja ärimudel – koolitajad: Margit Kool, Mari Erm-Reining

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Minu äriidee
 • Äriplaan
 • Osterwalderi ärimudel
 • Ärimudeli arendamine

2. päev: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain – koolitajad: Margit Kool, Mari Erm-Reining

 • Ärimudeli arendamine(jätkub)
 • Ärikeskkonna analüüs, SWOT
 • Turu segmenteerimine, positsioneerimine
 • Toote ja teenuse disain

3. päev: Finantsprognooside koostamine – koolitaja: Margit Kool

 • Finantsprognooside koostamine

4. päev: Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud. Omahinna kujunemine – koolitaja: Kristo Krumm

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Omahinna kujunemine
 • Tasuvusanalüüs, tasuvuspunkt

5. päev: Turundus – koolitajad: Mari Erm-Reining, Margit Kool

 • Turundustööriistad ja valikud
 • Turundusplaani koostamine
 • Meeltega turundamine

6. päev: Müük – koolitaja: Romet Nael

 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia, unikaalsed müügiargumendid
 • Müügi etapid, väärtuspõhine müük
 • Esimeste maksvate klientide leidmine

7. päev: Meeskond ja juhtimine – koolitaja: Erik Reinhold

8 päev: Kohtumine ettevõtjatega. Äriplaanide esitlused – koolitajad: Margiti Kool, Mari Erm-Reining

 • Kohtumised ettevõtjatega
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside