Academia Pernaviensis

Academia Pernaviensise XVIII mõttekoda

Aasta viimane Academia Pernaviensise mõttekoda toimub pisut pidulikumas võtmes, sest tähistame tagasiulatuvalt rahvusülikooli 103. aastapäeva.

Mõttekoja külaliseks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor, esseist, toimetaja, kirjandusteadlane ning mõttekoja üks asutaja Rein Veidemann. 

Mõttekoja teemaks on “Eesti põhilaused”.  

Mõttekojale järgneb rahvusülikooli aastapäeva tähistamine koos TÜ Pärnu kolledži kuldmärgi üleandmisega, meeleolu loob Karl-Einrich Roots akordionil.

Kultuuri põhilaused on selle kultuuri metafoorsed žestid. Nad ei ole käsulauad, mis ei tähenda, et neid ei võiks järgida või et nad kuidagi ei mõjuta meie käitumist. Kui nad juba kord on käibele läinud ja korduvad erinevates suhtlusolukordades, siis võib neid võtta ka kui teatavaid usalduslikke paroole, mis raamivad meie kollektiivset äratundmisruumi. Rein Veidemanni ettekandes tulebki vaatluse alla  kümmekond niisugust parooli ehk kõnekujundit, näidates ära nende päritolu ning arutledes mõjuvälja üle. 

– Rein Veidemann

Mõttekoda toimub 15. detsembril kell 15.30 TÜ Pärnu kolledži raamatukogus. Palume eelregistreeruda hiljemalt 13.12. Palun osale tervena!

REGISTREERU MÕTTEKOJALE SIIN