#6 Rohekolmapäev

Pärnumaa Arenduskeskus (KOBAR) kutsub Sind osalema rohekobara võrgustikus, kus jagame teadmisi nii rohetehnoloogiast kui ringmajandusest üldisemalt.

Ringmajandusel ja rohetehnoloogial on suur roll kestlikus majandusmudelis, sestap on loodava võrgustiku eesmärk pakkuda ettevõtjatele ja huviorganisatsioonidele tuge uute teadmiste hankimisel, kontaktide loomisel ning ühist sünergiat.

Päevakava

  • 15:00-15:20 Tervituskohv
  • 15:20-16:45 Energiaühistu ja kogukonnaenergeetika võimalused. Märt Helmja, Energiaühistu tegevjuht
  • 16:45-17:00 Sumin

Kuues kohtumine toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 15-17 Pärnumaa Arenduskeskuses. 

Üritus on TASUTA!

REGISTREERI SIIN

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Koolitaja

Märt Helmja, Energiaühistu tegevjuht

Energiaühistu piloteerib kogukonnaenergeetika mudelit, kus nii kogukond kui ka omavalitsus osalevad koos taastuvenergia pargi ettevalmistamises ja rajamises. Energiaühistu loob toimiva koostöömudeli, kus kohapeal toodetud taastuvelektrist saavad kasu nii kohalik kogukond, omavalitsus kui ka ettevõtted. Mida suurem on ise toodetud taastuvelektri kogus, seda rohkem raha jääb kogukonda, suureneb energiasõltumatus ning väheneb keskkonna jalajälg. 

Skip to content