#4 Rohekolmapäev

Pärnumaa Arenduskeskus (KOBAR) kutsub Sind osalema rohekobara võrgustikus, kus jagame teadmisi nii rohetehnoloogiast kui ringmajandusest üldisemalt.

Ringmajandusel ja rohetehnoloogial on suur roll kestlikus majandusmudelis, sestap on loodava võrgustiku eesmärk pakkuda ettevõtjatele ja huviorganisatsioonidele tuge uute teadmiste hankimisel, kontaktide loomisel ning ühist sünergiat.

Neljas kohtumine toimub kolmapäeval, 2. novembril kell 15-17 Pärnumaa Arenduskeskuses. 

Kliimamõjust ja süsiniku jalajälje analüüsi võimalustest räägib keskkonnaekspert Christof Uisk.

„Ettevõtte ja toote süsiniku jalajälje arvutamine – miks ja kuidas?“

  • Selgus teemas ja terminites – CO2, süsiniku jalajälg, kasvuhoonegaasid, kliimamõju, kliimaneutraalsus, offset, süsiniku kompenseerimine jt
  • Miks rahastajad, ärikliendid ja koostööpartnerid ootavad üha enam ettevõtete süsiniku jalajälje (kliimamõju) kohta infot
  • Kuidas nõuete orienteeruda ja need enda kasuks tööle panna
  • Standardid, metoodikad ja praktilised tööriistad, mille abil oma ettevõtte või toote/teenuse süsiniku jalajälge arvutada
  • Ettevõtte kliimamõju vähendamise eesmärgid
  • Euroopa Liidu rohepöörde ja jätkusuutlikkuse regulatsioonidest ja pankadest tulenev surve süsiniku jalajäljega tegelemiseks

Rohekolmapäevad toimuvad kord kuus esimesel kolmapäeval. 

Järgmine rohekolmapäev toimub 07.12.2022

Üritus on TASUTA, kuid vajab eelnevat registreerimist. Seda saab teha siit

Koolitus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse poolt.

Lisainfo: Toomas Toodu, roheKOBAR kogukonnajuht

toomas@parnumaa.ee, +372 5301 2992

Koolitaja

Christof Uisk, Sustinere keskkonnaekspert

Christof aitab arvutada ettevõtete ja nende toodete kliimamõju ehk süsiniku jalajälge ning koostada toodete keskkonnadeklaratsioone. Keskkonnaeksperdina on tema töö soovitada ettevõtetele lahendusi nende tegevuse keskkonnamõjude vähendamiseks. Hariduselt on Christof keskkonnatehnoloog.

Sustinere on Eesti esimene ja suurim ESG ja jätkusuutlikkuse nõustamisagentuur, kelle keskkonnaeksperdid on viimase kahe aasta jooksul aidanud 25+ ettevõttel nende tegevuse süsiniku jalajälge arvutada, kliimamõju vähendamise eesmärke seada ja leida praktilisi võimalusi jalajälje vähendamiseks.

Sustinere ekspertidel on kogemust finantsasutuste, põllumajanduse, energia, ehituse ja hoonete, erinevate tootmisettevõtete ning teenuseosutajate kliimamõju analüüsidel. Sustinere lähtub oma töös Greenhouse Gas Protocoli ja asjakohastest ISO standarditest, toote-teenuse elutsükli mõju mudelist (LCA, Life Cycle Assessment) ning kasutab töös maailma parimaid töövahendeid (Simapro, OneClickLCA) ja andmebaase.