#1 Rohekolmapäev

Pärnumaa Arenduskeskus (KOBAR) kutsub Sind osalema rohekobara võrgustikus, kus jagame teadmisi nii rohetehnoloogiast kui ringmajandusest üldisemalt.

Ringmajandusel ja rohetehnoloogial on suur roll kestlikus majandusmudelis, sestap on loodava võrgustiku eesmärk pakkuda ettevõtjatele ja huviorganisatsioonidele tuge uute teadmiste hankimisel, kontaktide loomisel ning ühist sünergiat.

Esimene sissejuhatav kohtumine toimub kolmapäeval, 25. mail kell 14-17 Pärnumaa Arenduskeskuses. Kohal on esindajad Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest ning Sloveenia Primorska ülikooli Turistica õppejõud.

Ajakava

  • 14:00-14:20 Tervituskohv
  • 14:20-14:30 Mis on roheKOBAR? Toomas Toodu
  • 14:30-15:00 EASi uus rohetoetus tööstusettevõtetele. Anari Lilleoja
  • 15:00-15:30 KIKi toetustega rohelisel teekonnal. Rita Jürmann ja Kai Eisenberg
  • 15:30-15:40 Sirutuspaus
  • 15:40-16:10 Toidu raiskamise varjundid külalislahkuses. Emil Juvan, PhD (inglise keelne ettekanne)
  • 16:10-16:40 Jätkusuutlikud üritused, mis keskenduvad toidujäätmete käitlemisele. Miha Lesjak (inglise keelne ettekanne)
  • 16:40-17:00 Avatud diskussioon
Hotellitööstus on suure surve all toidujäätmete vähendamisel, kuid on väga vähe empiiriliselt toetatud tõendeid selle kohta, kuidas seda saavutada. Järelikult turismisektor heas usus arvab, et kõik mida nad teevad töötab- päriselus juhtub seda harva. See ettekanne räägib erinevatest väljakutsetest, mis on seotud tõhusa süsteemi loomisega hotellinduses toidu raiskamise vähendamiseks ja kuidas tõmmata toidujäätmete projekte hotellindusest teistesse sektoritesse; ilma investeeringute või töökoormuse olulise suurenemiseta, tagades samal ajal külaliste kõrge rahulolu.

Rohekolmapäevad hakkavad toimuma korra kuus igal neljandal kolmapäeval. 

Järgmine rohekolmapäev toimub 24.08.2022

Üritus on TASUTA!

Üritus on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Pärnumaa PATEE programm 2020-2023, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Linnavalitsuse poolt. 

Vajalik on eelnev registreerimine, seda saab teha siit.

Esinejad

Emil Juvan

PhD, turismi äri- ja organisatsiooniteaduste dotsent Turistica turismiteaduskond, Primorska ülikool.

Miha Lesjak

Primorska Ülikooli Turistica Turismiteaduskonna sporditurismi, säästvate sündmuste ja haridusturismi valdkonna dotsent.

Kai Eisenberg

Keskkonnainvesteeringute Keskus – elurikkuse ja kliima valdkonnajuht.

Rita Jürmann

Keskkonnainvesteeringute Keskus – ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht.

Anari Lilleoja

EASi toetuste keskuse koordinaator.