Ökoteadlik tulevik – kuidas teha ettevõtlust keskkonnasäästlikult?

14. aprillil toimus keskkonnanädala raames sündmus “Ökoteadlik tulevik”, mille eesmärk oli tutvustada noortele roheettevõttteid ja nende panust jätkusuutlikuse parandamiseks. Pärnu kolledži raamatukogu täitus ligi 40 osalejaga ning huvitujaid oli põhikooli õpilastest täiskasvanuteni. Korraldajateks oli noorte innovatsioonikeskus HUUB, TÜ Pärnu kolledži üliõpilasesindus ja Pärnumaa Arenduskeskus. Esinejad Kohtumise avas Keskkonnainvesteeringute keskusest roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens. Laura tutvustas […]

Järjekordne rohekolmapäev keskendus rohetiigri programmile

Kolmapäeval toimus järjekorras juba kaheksas rohekolmapäev. Sel korral oli külas Rohetiigri kaasasutaja ja disainer Jannus Jaska ning TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa.  Jannus kasutab disainmõtlemise ja käitumisteaduste tööriistu, et toetada inimesi teel kestliku eluviisi poole. Samuti koordineerib ta PSLifestyle.eu kestliku eluviisi planeerija digirakenduse arendusprojekti. Rohetiigri plaanid ja edusammud Jannus tegi põneva ülevaate Rohetiigri ambitsioonikatest […]

Kuidas korraldada keskkonnahoidlike üritusi?

29. märtsil toimus juba 7 rohekolmapäev, mis seekord keskendus keskkonnasäästliku ürituse korraldamisele. Sündmuste korraldamine on keeruline protsess, mis nõuab palju planeerimist ja tähelepanu detailidele (sh kasutajakogemusele). Lisaks on ürituse korraldamisel suur mõju keskkonnale ja ressurssidele. Sellepärast on üha olulisem korraldada sündmusi keskkonnahoidlikult, vähendades mõju loodusele ja säilitades ressursse. Aasta-aastalt on järjest rohkem korraldajaid hakanud üritusi […]

VAATA VIDEOT: Kuidas ellu viia tõhusat energiajuhtimist ettevõttes?

10. märtsil toimus Pärnumaa Arenduskeskuses seminar, mille eesmärk oli rääkida energiatõhususest ettevõtluses. Allpool on leitav ka kogu koolituse video. Tõhus energiajuhtimine ettevõttes on oluline samm, mis aitab mitte ainult vähendada ettevõtte energiakulusid, vaid ka keskkonnamõju. Energiajuhtimine hõlmab erinevaid meetodeid ja protsesse, mida ettevõte saab kasutada energia säästmiseks, energiaefektiivsuse suurendamiseks ning jäätmete ja heitgaaside vähendamiseks. Miks […]

Tagasivaade Zero Waste programmile läbi osalejate silmade

Kuidas päästa meie kodud, linnad ja kogu maailm prügiuputusest? Kuidas vähem tarbida ja kas jäätmete sorteerimine on võluvõti puhtamasse maailma? Mida tuleks teha, et Pärnu võiks saada jäätmeteta majandavaks linnaks? Selliste põnevate ja päevakajaliste teemadega tegeleti Pärnumaa arenduskeskuses aasta alguses toimunud Zero Waste saadikute programmis, mida viisid läbi SA Teeme Ära Zero Waste koolitajad. Zero […]

6 rohekolmapäev keskendus kogukonnaenergeetikale

Kolmapäeval toimus kuues rohekolmapäev, mis tõi kohale ligikaudu 25 inimest. Seekordne energiaühistu ja kogukonnaenergeetika teema pakkus huvi nii kohalikele omavalitustele kui ka ettevõtetele. Energiaühistu piloteerib kogukonnaenergeetika mudelit, kus nii kogukond kui ka omavalitsus osalevad koos taastuvenergia pargi ettevalmistamises ja rajamises. Energiaühistu loob toimiva koostöömudeli, kus kohapeal toodetud taastuvelektrist saavad kasu nii kohalik kogukond, omavalitsus kui […]

Juubeli rohekolmapäev tõi esinema praktikud

Eile toimus viies rohekolmapäev, mis tõi kohale ligikaudu 30 inimest. Tore on tõdeda, et teemad pakuvad huvi nii kohalike ettevõtetele kui ka teistele organisatsioonidele ning elanikele. Viimastel kohumistel oleme palju rääkinud, kuidas ettevõtted saaksid oma toote või teenuse jalajälge mõõta ja millised on erinevad tööriistad, kuid sel korral olid kohal praktikud. Roheteekond on pidev protsess […]

Järjekordne rohekolmapäev keskendus kliimamõju ja süsiniku jalajälje arvutamisele

Eelmine nädal, 2. novembril toimus traditsiooniline rohekolmapäev. Tegemist oli juba neljanda kohtumisega ning seekord oli teemaks „Ettevõtte ja toote süsiniku jalajälje arvutamine – miks ja kuidas?“. Tore on tõdeda, et teema pakub paljude ettevõtete jaoks huvi ja nii mitmeski Pärnumaa tootmisettevõttes tegeletakse juba keskkonnateemadega. Kohal olid esindajad nii Wendrest, Ruukkist, Reideni plaadist, Scanfilist, PlasmaProst ja […]

Pärnus stardib uudne zero waste koolitusprogramm

Euroopa Liit pöörab üha enam tähelepanu ringmajanduse suunas liikumisele. Seda on näha ka hiljutistest programmidest, nagu Euroopa roheline kokkulepe. Järgnevatel aastatel on liikmesriikide jaoks prioriteetideks tõhusam jäätmekäitlus ja ressursside haldamine ning materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtu suurendamine. Mõned faktid, mida arvestada: Pooled EL-i liikmesriigid ei suutnud täita 2020. aastaks seatud eesmärki vähendada segaolmejäätmete kogust 50% võrra. […]

Kolmas rohekolmapäev keskendus sellele, et kuidas olla jätkusuutlikum ettevõte

Eelmine nädal, 5. oktoobril toimus üleriigilise Ettevõtlusnädala raames kolmas rohekolmapäev, kus esines Marko Siller (Sustinere, asutaja ja parner). Sustinere on Eesti esimene ja suurim ESG ja jätkusuutlikkuse nõustamisagentuur. Marko on tegelenud ettevõtete keskkonna- ja sotsaalsete mõju ning vastutustundliku juhtimise teemadega 15 aastat. Ta on aidanud neil teemadel strateegiate, eesmärkide, süsteemse lähenemise, avaliku aruandluse ja sihtgruppidele […]