Demisoft

Pärnus on loomisel uus üleriigiline ruumide broneerimise portaal.

Pärnu Ettevõtlusinkubaatoris on arendamisel portaal ruumid24.ee, mis koondab kõik spordi-, kultuuri-, seminari-, loome- ja huviruumid üle Eesti. Loodav portaal lihtsustab kasutajatel sobivate ruumide leidmist ning loob ruumi pakkujatele võimaluse olla rohkem nähtav.

Kõik sai alguse praktilisest vajadusest

Nagu mitmete teiste ideede puhul, jõudis ka meeskond Demisoft uudse ruumide jagamise portaalini praktilise vajaduse kaudu. „Pärnu linnavalitsuses töötades tuli minu juurde üks äge kolleeg ja kurtis kaks muret. Esiteks, et talle pidevalt helistatakse ja uuritakse, kus saab Pärnu linnas trenni teha ja huvitegevusi läbi viia. 

Teiseks – tal ei olnud ülevaadet sellest, kas tegevustoetusi kasutatakse sihtotstarbeliselt. Samal ajal oli mul vaja sooritada Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži rakendusinformaatika erialal viimase kursuse praktika, kus pidime neljaliikmelise tudengitest koosneva tiimina võtma fookusesse nö päris maailma probleemi ja lahendama selle infotehnoloogiliste vahenditega. Nii võtsingi ette kolleegi murele lahenduse leidmise. Kaardistasime olukorda ja avastasime, et valmislahendust sellisele murele ei eksisteerigi. 

Eestis puudub seni koht, kus leiaks kiiresti üles kõikvõimalikud ruumid, mida saab rendita erinevateks huvitegevusteks,“ rääkis idee eestvedaja Annemarii Hunt. „Ma küll usun, et loodava portaaliga on Eestis inimesed õnnelikumad ja tervemad, kuna nendel tekib palju viise oma vaba aja sisustamiseks. Tänu portaalile on kõikidel kättesaadavad erinevad võimalused sportimisel, kultuurilisel väljaelamisel, vaba aja sisustamisel ning enda täiendamisel ja seda üle Eesti,“ ütles Annemarii.

Testijatelt väärt tagasiside

Praktika raames programmeeriti veebirakenduse esmane versioon. Edasi arendas Annemarii programmi oma lõputöö raames ja siis võttis programmi kasutusele Pärnu linnavalitsus. Eelmisel aastal osales ta kolleegidega Praxise kohalike omavalitsuste teenuste arendamise programmis, kus viidi olemasolev idee järgmisele tasandile ja loodi täiustatud prototüüp. „Tänu prototüübi tagasisidele jõudsime tõdemuseni, et selline tööriist peab olema mitte ühe linna- või vallaga seotud, vaid peaks olema Eesti ülene, sest lõppkasutaja ei taha liikuda erinevate portaalide vahel ruumide otsingul. Samuti ei huvita ruumi lõpptarbijat kas ruum on omavalitsuse või eraasutuse oma, kasutaja tahab lihtsalt leida sobivat ruumi oma tegevuse läbi viimiseks,“ jagas Annemarii senise töö käigus kogutud tagasisidet.

Igal pakkujal on samuti kasulik, kui tema ruum ei seisa tühjalt, vaid toob sisse tulu. „Tekkis mõte sellele ideele startupilikult läheneda ja idee valideerida, tuues kokku ruumipakkujad ja ruumikasutajad üle Eesti. Niisiis on minu järgnevate kuude eesmärk leida ruumipakkujaid süsteemiga liitumiseks ning arendada programm parimaks ja mugavamaks tööriistaks nii ruumipakkujatele kui ka ruumiotsijatele,“ selgitas ta järgmiste kuude tegevusplaane. Kui valminud lahendus ennast tõestab ja selle järgi tekib nõudlus, plaanib Annemarii ka meeskonda suurendada: „Esialgu näen endaga liitumas tarkvara arendajaid, kuid hiljem tekib vajadus ka teistsuguste oskustega inimeste järgi. Minu jaoks on tähtis, et uut tiimiliiget idee kõnetaks ja ta oleks valmis panustama selle ellu viimisel.“

Ruumipakkujad saavad oma ruumidest teada anda siin või kirjutades info@demisoft.ee.

Loe teiste lugusid

EcoCenteri uus e-platvorm viib Eesti mahetoodangu levitamise uuele tasemele Pärnu Ettevõtlusinkubaatoris kasvatab oma äri EcoCenter, kelle missioon on muuta tervislik eluviis kõigile

Üks seitsmest Pärnu Ettevõtlusinkubaatoris oma äri kasvatavast ettevõttest on KAARIK, kelle missioon on pakkuda keskkonnasõbralikumat alternatiivi autokasutusele. Meeskonna poolt läbiviidud uuringud ja

Pärnu Loovlinnak kasvatab asukohast sõltumatut loometalentide kogukonna mudelit. Pärnu Ettevõtlusinkubaatori teises lennus on oma ideed kasvatamas Loovlinnak. Meeskond on arendamas mudelit, mis

Kui sul tekkis küsimusi või ettepanekuid, siis inkubantide nõustaja on Kaydi Tomson (ettevõtlusinkubaatori projektijuht)
telefon: 5650 4164
e-mail: kaydi@parnumaa.ee

Toetavad:

Koostööpartnerid:

Jälgi meid sotsiaalmeedias: