Vabaühenduste nõustamine

Pärnumaa Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks.

Vabaühenduste konsultant suunab kohalikke omavalitusi ja kogukondi koostööle ning nõustab kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  •       organisatsiooni asutamine;
  •       organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;
  •       ühingu juhtimise korraldamise nõustamine;
  •       ühingu tegevuste rahastamise nõustamine;
  •       ühingu projektide nõustamine;
  •       organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine.

Muud teenused:

  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • teabe vahendamine uudiskirjades.

Maakondlikud arenduskeskused toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühiste probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu. 

Vabaühenduste nõustamisteenust rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on tasuta! Vajalik on eelnevalt aeg kokku leppida vabaühenduse konsultandi juures.

Evelin Seppor

vabaühenduste konsultant
evelin@parnumaa.ee
+372 5386 0844

Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)

Programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Skip to content