Vabaühenduste nõustamine

Pärnumaa Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks.

Pakume kodanikuühendustele (MTÜ, SA, seltsing) ja -algatustele tugitegevusi ja nõustamist kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses:

  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
  • eestvedajate inspireerimine

Muud teenused:

  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • teabe vahendamine uudiskirjades.

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on tasuta!

Palume eelnevalt konsultatsiooniks aeg kokku leppida telefonil +372 53455161 või e-postil daisi@parnumaa.ee

MTÜde nõustaja on Daisi Sprenk

Daisi Sprenk

mittetulundusühingute konsultant
daisi@parnumaa.ee
+372 5345 5161

Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)

Programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.