Tervis ja turvalisus

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb paikkonna tervisedendusega ning aitab kaasa turvalise maakonna kujundamisele.

Meie kaasabil ja ühiste pingutuste tulemusena on Pärnumaa kõrge elukvaliteediga parim paik elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja puhkamiseks.

Elukvaliteedi olulisteks näitajateks on vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed; puhas looduskeskkond; töökeskkond; kõigile kättesaadavad avalikud tervisespordi võimalused ja politsei ning päästeameti valmisolek toetada turvalist elukeskkonda.

Meie tegevuse eesmärk on hoida inimesed õnnelikena ja teha tervist toetavad valikud lihtsalt kättesaadavaks kõikidele sihtgruppidele oma elukaare jooksul.

Peamised tegevused on:

 • Tervise ja turvalisuse valdkonna koostöövõrgustiku koordineerimine kolme sektori vahel
 • Riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimise toetamine maakonnas
 • Maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava koostamine
 • Kohalike omavalitsuste valdkonnapõhine nõustamine ja koolitamine
 • Tervist toetava töö- ja elukeskkonna loomine
 • Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
 • Liikumisharrastuse vajalikkusest teadvustamine ja hoiakute kujundamine
 • Tervisliku toitumise propageerimine
 • Koostöövõrgustiku käivitamine kohaliku toidu kättesaadavuseks toitlustusettevõtetes, töökohtades, avaliku sektori asutustes ja haridusasutustes
 • Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Koolide (TEK) tegevuse toetamine
 • Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine ja tervisedendus ettevõtetes
 • Koostööpäevad valdades “Terve ja turvaline kodukant”
 • Tervise ja turvalisuse projektide elluviimine

Täpsemat infot tervise ja turvalisuse teemadel ning erinevate ürituste kohta saab meie rahvatervise ja turvalisuse spetsialistitelt.

Saale Kivikangur

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
+372 505 9797
saale@parnumaa.ee

Merle Einola

rahvatervise koordinaator
+372 5566 7906
merle@parnumaa.ee

Skip to content