Rahvatervis

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb paikkonna tervisedendusega ning aitab kaasa turvalise maakonna kujundamisele.

Meie kaasabil ja ühiste pingutuste tulemusena on Pärnumaa kõrge elukvaliteediga parim paik elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja puhkamiseks.

Elukvaliteedi olulisteks näitajateks on vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed; puhas looduskeskkond; töökeskkond; kõigile kättesaadavad avalikud tervisespordi võimalused ja politsei ning päästeameti valmisolek toetada turvalist elukeskkonda.

Meie tegevuse eesmärk on hoida inimesed õnnelikena ja teha tervist toetavad valikud lihtsalt kättesaadavaks kõikidele sihtgruppidele oma elukaare jooksul.

Peamised tegevused on:

 • Tervise ja turvalisuse valdkonna koostöövõrgustiku koordineerimine kolme sektori vahel
 • Riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimise toetamine maakonnas
 • Maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava koostamine
 • Kohalike omavalitsuste valdkonnapõhine nõustamine ja koolitamine
 • Tervist toetava töö- ja elukeskkonna loomine
 • Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
 • Liikumisharrastuse vajalikkusest teadvustamine ja hoiakute kujundamine
 • Tervisliku toitumise propageerimine
 • Koostöövõrgustiku käivitamine kohaliku toidu kättesaadavuseks toitlustusettevõtetes, töökohtades, avaliku sektori asutustes ja haridusasutustes
 • Pärnumaa haridusasutuste tervisedenduse toetamine
 • Koostööpäevad valdades “Terve ja turvaline kodukant”
 • Tervise ja turvalisuse projektide elluviimine

Täpsemat infot tervise ja turvalisuse teemadel ning erinevate ürituste kohta saab meie rahvatervise ja turvalisuse spetsialistidelt.

Saale Kivikangur

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
+372 505 9797
saale@parnumaa.ee

Merle Einola

rahvatervise koordinaator
+372 5566 7906
merle@parnumaa.ee

Rahvatervise komisjon

1. Tarvi Tasane – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
8. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
9. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
10. Reelika Lume, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
17. Angelika Sild, ANK, tervist edendavate noortekeskuste võrgustik
18. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
19. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja

Liikluskomisjon

Martti Rooden – komisjoni esimees, Saarde valla haldusnõunik  

 1. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 2. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 3. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 4. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 5. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 6. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 7. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 8. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 9. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 10. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 11. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 
 12. Birjo Metsoja, Põhja-Pärnumaa arendusspetsialist

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Toomas Sonts, Põhja-Pärnumaa vallavaraspetsialist
 6. Karmo Näkk, Pärnu linnavalitsus 
 7. …, Tori valla esindaja
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant 
 9. Kalev Kaljuste, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja 
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor 
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja 
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik 
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor 
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht 
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör 
 17. Marit Õun (asendusliige), erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja (kogudus Sool ja Valgus)
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
Skip to content