Uuring „Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuundade edasiarendamine“

Uuring „Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuundade edasiarendamine“ 

Pärnumaa Arenduskeskus viib koostöös Tartu ÜlikooliPärnu kolledži ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga ellu projekti „Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuundade edasiarendamine“. 

Meede: 2021-2027.5.2 Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas 

Taotlusvoor: 5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 – Pärnumaa – 20.09.2022-31.12.2024 

Valdkond, millesse projekt panustab: 2021-2027.5.2.1 Regionaalareng (mujal kui linnapiirkondades) 

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Arenduskeskus

Projekti nimi: Uuring „Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuundade edasiarendamine”

Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja TÜ Pärnu kolledž Projektijuht: Viivika Vilja / Svea Uusen

Projekti elluviimise aeg: 02.01.2023 ja lõppkuupäev 31.07.2023. 

Projekti kogumaksumus: 29 302,00 eurot

Toetus: 20 511,40 eurot 

Omafinantseering: 8 790,60 eurot  

Uuringu „Pärnumaa innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuundade edasiarendamine“ eesmärgiks on kaardistada Pärnumaal teadmussiirde taristuna toimiva innovatsioonikeskuse KOBAR tegevussuunad, edasised tegevusplaanid ja kasu Pärnumaa regionaalsele arengule. Seeläbi on suurenenud ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja KOVide võimekus kavandada regionaalset ja piirkondlikku ettevõtluskeskkonna arengut. Projekti tulemusi kasutatakse Pärnumaa innovatsioonikeskuse ja -linnaku jätkuprojektide esitamisel. 

UURINGU LEIAB SIIT

Skip to content