Pärnumaa Arengustrateegia

Pärnumaa Arenduskeskuses valmis Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) algatatud arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” ja selle tegevuskava aastateks 2022–2027.

Maakonna arengustrateegias väljendub omavalitsuste ja nende kaudu kogu ühiskonna tahe tagada tulevikus maakonna parem konkurentsivõime nutika ja targa töö ning kiire, tasakaalustatud ja kestliku arengu abil.

Koos arengustrateegia uuendamisega koostati lähiaastate tegevuskava, millega viiakse strateegiat ellu. Tegevuskavas kajastuvad tinglikult esmased ja olulisemad sammud kaugemate eesmärkide saavutamiseks, samuti eestvedajad, partnerid ja tinglik elluviimisaeg.

Lähiaastate tegevuskava on koostatud aastani 2027, seda vaadatakse üle ja täiendatakse igal aastal. 

SIIT leiad arengustrateegia koostajad ja vahetähised.

Kõik Pärnumaa seitse kohaliku omavalitsuse volikogu on määrusega arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heaks kiitnud:

  • 10.11.2022 Lääneranna Vallavolikogus määrus nr 37
  • 8.12.2022 Kihnu Vallavolikogus määrus nr 10
  • 14.12.2022 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogus määrus nr 14
  • 15.12.2022 Saarde Vallavolikogus määrus nr 24
  • 15.12.2022 Pärnu Linnavolikogus määrus nr 26
  • 15.12.2022 Tori Vallavolikogus määrus nr 32
  • 21.12.2022 Häädemeeste Vallavolikogus määrus nr 19

Täpsemat infot arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” kohta saab meie maakonna arendusjuhilt.

Heiki Mägi

maakonna arendusjuht
+372 504 0491
heiki@parnumaa.ee