Noorte ettevõtlus

Pärnumaa Arenduskeskus tegeleb noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisega Pärnumaal. Pärnumaa ettevõtlus- ja ettevõtliku hariduse võtmeks on koolide, ettevõtete ja koostööpartnerite omavaheline koostöö. Tegevusi viiakse ellu erinevate koostööpartnerite ja -projektide toel.

Ettevõtliku eluhoiaku kujundamisele aitab kaasa haridusprogramm „Ettevõtlik Kool“, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet, ärgitab tegutsemishimu. Programmi raames pakutakse koolidele ja lasteaedadele koolitusi ja arengunõustamisi. Selleks, et koolide huvitavad kogemused ja nutikad lahendused jõuaksid paljudeni, korraldatakse igal aastal edulugude konkurss. Konkursil jagatakse näiteid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes. Pärnumaa koole ja parimaid edulugusid tunnustatakse maakondlikul tasandil ettevõtlusnädalal. Iga aastasel hariduskonverentsil selguvad Eesti parimad edulood ning antakse üle tunnustused enesehindamise läbinud baas- hõbe või kuldtaseme saavutanud koolidele.

Ettevõtlusõppe arendamisel tehakse koostööd koolide ja Junior Achievement Eestiga. Mini- ja õpilasfirmade tegevuse hoogustamiseks alustatakse septembris õppeaastat ühise koolitusprogrammiga, mis hõlmab endas ideede genereerimist, meeskonna, ärimudeli, turunduse, esinemise ja kontaktmüügi koolitusi. Koolitusprogrammi eesmärgiks on pakkuda õpilastele ja õpetajatele koolivälist ja praktilist tuge ettevõtlusõppe rakendamiseks.

Mentorid

Pärnumaa Arenduskeskuse loodud koostöövõrgustiku kaudu on õpetajatel ja õpilastel võimalik mini- ja õpilasfirmade tegevustesse kaasata ettevõtjatest mentorid, kutsuda ettevõtjad koolidesse esinema või minna ettevõtetesse õppekäikudele. Arenduskeskuse, koolide, õpetajate ja ettevõtete koostöös korraldatakse maakondlikke mini- ja õpilasfirmade laatasid ja võistluseid. Ettevõtjad on kaasatud võistluste ja konkursside žürii töösse ning toetavad üritusi auhindadega.

Tutvu meie 16 ägeda mentoriga

Arenduskeskuse ja koolide koostööna osaletakse üheskoos üle-eestilistel sündmustel. Koostöö tulemusena on vähenenud killustatus, tegevused toimuvad süsteemselt ning sõltumata kooli suurusest või asukohast on õpilastel võimalus arendavates ja silmaringi avardavates tegevustes osaleda.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine erinevate osapoolte koostööna loob head eeldused noore arenguks, kes saab elus hästi hakkama ning on sealjuures õnnelik. Ettevõtlikus keskkonnas kasvanud noorel säilib side kodukohaga ning pärast maailma avastamist on ta valmis tulema kodukohta tagasi ning panustama oma teadmiste ja oskustega piirkonna arengusse.

Ettevõtlik Kool

„Ettevõtlik Kool” on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Projektijuhtimise videokoolituste sari

Kuidas viia ellu üks edukas projekt? Kust alustada? Millega arvestada? Millised on riskid? Kelle käest nõu ja abi küsida?

Projektijuhtimise videokoolituste sari on tasuta kasutamiseks kõigile noortele, kes soovivad edukalt projekti alustada, läbi viia, saada uusi teadmisi ja nippe. Samuti kuuluvad sarja juurde lühiklipid noortega, kes juba on vahvaid projekte ellu viinud.

Koolitusvideod noortele

Lehelt leiate oma ala spetsialistide ja ekspertide poolt loodud erinevaid koolitusvideosid, mis aitavad teil oma õpilasettevõttega käesoleva aasta jooksul veel paremini ja tõhusamalt toimetada.

Filme on võimalik kasutada tunnis õppematerjalina või anda õpilastele süüvimiseks lisamaterjalidena või iseseisva tööna. Filmid on lühikesed, jäädes maksimaalselt poole tunni sisse, et vaatamine ja kuulamine ei muutuks igavaks. Soovitame kõike nähtut-kuuldut kohe läbi proovida või katsetada, et õpitu kinnistuks.

Skip to content