Ettevõtliku kooli edulugude konkurss

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. Selleks, et lood parimatest ettevõtlikest tundidest, projektidest või muudest tegevustest jõuaksid suuremale hulgale huvilistele, korraldatakse maakondlikul ja üle-eestilisel tasandil haridusprogrammi „Ettevõtliku kool“ raames edulugude konkurssi „Õppimine on põnev“.

Pärnumaa koolid on edulugude konkursil osalenud alates 2014. aastast:

2022. aastal esitasid 6 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 9 edulugu:

 1. Häädemeeste Keskkool – Rahvusvaheline robootika projekt INTEGRA Häädemeeste Keskkoolis
 2. Jõõpre Kool – TEADMISED JA LOOVUS KÄSIKÄES
 3. Kihnu Kool – Kihnu kogukonna ettevõtlikud noored kultuuri edasikandjad
 4. Pärnu-Jaagupi Põhikool – Õppeaasta alguse stardilaager
 5. Sindi Gümnaasium – Erinevate klasside ühised lõimingutunnid
 6. Sindi Gümnaasium – Ettevõtliku õppe päevad
 7. Sindi Gümnaasium – Sindi Gümnaasiumi Playback 2022
 8. Vändra Gümnaasium - Vändra Gümnaasiumi taarakastid
 9. Vändra Gümnaasium – Ürdiaed kooliaeda!

 

2021. aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 10 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2021

 • I koht Jõõpre Kooli edulugu: lauamäng „Endla“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Rääma Põhikooli edulugu „Ettevõtlikud nutimunad 2021“, auhind 200 eurot
 • III koht Vändra Gümnaasiumi edulugu projekt „Mutukad ja putukad“, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Parimad praktikad TULEMi rakendamisel” pääses Vändra Gümnaasiumi edulugu – projekt „Mutukad ja putukad“, saavutades 1. koha (auhind väärtuses 500 eurot).

2020

2020. aastal esitasid 6 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 9 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2020

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Parim koostöötegu” pääses Vändra Gümnaasiumi edulugu „Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum“, saavutades 2. koha (auhind väärtuses 300 eurot).

2019

2019 aastal esitasid 7 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 13 edulugu.

Pärnumaa parimad edulood 2019

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Heategu kogukonnale” pääses Jõõpre Kooli edulugu „Jõõpre bussipeatuse uuendamine“, saavutades 3. koha (auhind väärtuses 150 eurot) ning kategoorias “Parim koostöö partneriga” Lihula Gümnaasiumi edulugu “Heategevuslik viimase koolikella ball”, saavutades 1. koha (auhind väärtuses 500 eurot).

2018

2018 aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 10 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2018

I koht Jõõpre Kooli edulugu “Ronimisrada”, peaauhind 300 eurot

 • II koht Pärnu Koidula Gümnaasiumi edulugu EILE – Ettevõtlike Ideede Laat Eestis, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu-Jaagupi Põhikooli edulugu kandlemuusika plaat „Kandlekeelte helinal“ , auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “Heategu kogukonnale” pääses Jõõpre Kooli edulugu „Ronimisrada“, saavutades 3. koha. Kooli tunnustati auhinnaga väärtuses 150 eurot.

2017

2017. aastal esitasid 16 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 24 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2017

 • I koht Pärnu Mai Kooli edulugu – Projekt “Väike teadlane”, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Raeküla Kooli edulugu “Jäärmark 2016”, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu Koidula Gümnaasiumi edulugu – Rahvusvaheline ettevõtlusalane noortevahetus “European Entrepreneurs”, auhind 150 eurot

Üle-eestilise konkursi finaali Pärnumaa edulood ei pääsenud.

2016

2016. aastal esitasid 7 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 7 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2016

 • I koht Pärnu Ühisgümnaasiumi ja TÜ Pärnu Kolledži edulugu – Noorte ettevõtluse õppesuuna ettevalmistuskursus „Noorte ettevõtluskool“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Jõõpre Kooli edulugu “Õuesõppeklass”, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu Rääma Põhikooli edulugu – 7.b klassi kunstinäitus „Kui mul ükskord luua lasti…“, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “ Parim koostöö partneriga” pääses Pärnu Ühisgümnaasiumi ja TÜ Pärnu Kolledži edulugu, saavutades 2. koha. Kooli tunnustati auhinnaga väärtuses 250 eurot.

2015

2015. aastal esitasid 5 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 7 edulugu:

Pärnumaa parimad edulood 2015

 • I koht Vändra Gümnaasiumi edulugu „Ettevõtlus- ja karjäärinädal 2015“, peaauhind 300 eurot
 • II koht Pärnu Raeküla Kooli edulugu „ Minifirmad“, auhind 200 eurot
 • III koht Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi edulugu “Euroopa Noortenädal”, auhind 150 eurot

Üle-eestilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi finaali kategoorias “ Parim koostöö partneriga” pääsesid Vändra Gümnaasiumi ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi edulood.

2014

2014. aastal esitasid 2 Pärnumaa kooli haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile 3 edulugu: