Pärnumaa Arenduskeskus

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid projekte.

Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK).

Koostöös maakonna, riigi ning rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega rakendame oma teadmisi ja kogemusi maakonna tasakaalustatud arenguks.

Oleme arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eestvedajaks ja peamiseks elluviijaks.

Korraldama iga aasta mitmeid väärt koolitusi ja üritusi. Aasta tippsündmuseks on Pärnumaa tegijate konkurss, kus kuulutatakse välja aasta parimad ettevõtjad ja vabaühendused.

Meeskond

Meie meeskonnas töötab üle 13 spetsialisti, kelle tegemistega saad tutvuda SIIN.

Otsid meie meeskonna kontakte?

Tegevustest

Visioon: Pärnumaa Arenduskeskuse visioon on olla esmane, asjatundlik ja tunnustatud koostööpartner Pärnumaa arenguga seotud valdkondades. Oleme arenguvedur Pärnumaa kujundamisel Läänemere säravaimaks pärliks.

Missioon: Pärnumaa Arenduskeskuse missioon on inspireerida maakonda arenema, olles kompetentseks eestvedajaks, tasakaalustajaks ja väärikaks Pärnumaa identiteedi hoidjaks. Meie põhikirja leiad SIIT. Meie organisatsioon jälgib soolise võrdõiguslikkuse kava. Tutvu sellega SIIN.

Nõukogu: Meie nõukogu on 6-liikmeline. Kõik protokollid ja liikmed leiad SIIT.

Projektid: Pärnumaa Arenduskeskus on olnud osaline mitmetes projektides, mille kohta leiad infot SIIT.

Eelarve: Meie eelarved, seletuskirjade ja aruannetega leiad SIIT.

Uuringud: Meie eestvedamisel on läbiviidud mitmeid uuringuid ja küsitlusi. Nendepõhjal saame teha järeldusi ja tegevusplaane tulevikuks. Tutvu uuringutega SIIT.


SA Pärnumaa Arenduskeskuse kontaktid

Konsultatsiooniks palume eelnevalt registreeruda.

Alustavad ettevõtjad

Nõustame neid, kes soovivad alustada ettevõtlusega 

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Maakondlik Arengustrateegia

Veame eest maakondliku arengustrateegia koostamist ja seiret

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Vabaühendused

Nõustame vabaühendusi ja mõtleme kaasa, kuidas ideed ellu viia

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Naisettevõtjate võrgustik

Veame eest Pärnumaa naisettevõtjate võrgustikku, kuhu kuulub üle 600 liikme

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

KOP

Kohaliku Omaalgatuse Programm annab vabaühendustele võimaluse oma ideed ellu viia

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Tegutsevad ettevõtted

Nõustame tegutsevaid ettevõtteid

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Korteriühistud

Nõustame korteriühistuid nende laenuprotsessides

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Ettevõtlik kool

Üleeestilise koostöövõrgustiku Pärnumaa esindus

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Tervis

Koordineerime maakondlikku tervise arendust

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Siseturvalisus

Koordineerime maakondlikku siseturvalisuse arengut

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Väliskoostöö

Koordineerime rahvusvahelist maakondlikku koostööd

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Pärnumaa turundus

Tegeleme Pärnumaa kui atraktiivse elu- ja töökeskkonna turundamisega

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Noorte ettevõtlus

Veame eest noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamist Pärnumaal

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content