Pärnumaa Arenduskeskus

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid projekte.

Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK).

Koostöös maakonna, riigi ning rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega rakendame oma teadmisi ja kogemusi maakonna tasakaalustatud arenguks.

Oleme arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eestvedajaks ja peamiseks elluviijaks.

Korraldama iga aasta mitmeid väärt koolitusi ja üritusi. Aasta tippsündmuseks on Pärnumaa tegijate konkurss, kus kuulutatakse välja aasta parimad ettevõtjad ja vabaühendused.

Meeskond

Meie meeskonnas töötab üle 13 spetsialisti, kelle tegemistega saad tutvuda SIIN.

Otsid meie meeskonna kontakte?

Tegevustest

Visioon: Pärnumaa Arenduskeskuse visioon on olla esmane, asjatundlik ja tunnustatud koostööpartner Pärnumaa arenguga seotud valdkondades. Oleme arenguvedur Pärnumaa kujundamisel Läänemere säravaimaks pärliks.

Missioon: Pärnumaa Arenduskeskuse missioon on inspireerida maakonda arenema, olles kompetentseks eestvedajaks, tasakaalustajaks ja väärikaks Pärnumaa identiteedi hoidjaks. Meie põhikirja leiad SIIT. Meie organisatsioon jälgib soolise võrdõiguslikkuse kava. Tutvu sellega SIIN.

Nõukogu: Meie nõukogu on 6-liikmeline. Kõik protokollid ja liikmed leiad SIIT.

Projektid: Pärnumaa Arenduskeskus on olnud osaline mitmetes projektides, mille kohta leiad infot SIIT.

Eelarve: Meie eelarved, seletuskirjade ja aruannetega leiad SIIT.

Uuringud: Meie eestvedamisel on läbiviidud mitmeid uuringuid ja küsitlusi. Nendepõhjal saame teha järeldusi ja tegevusplaane tulevikuks. Tutvu uuringutega SIIT.


SA Pärnumaa Arenduskeskuse kontaktid

Konsultatsiooniks palume eelnevalt registreeruda.

Alustavad ettevõtjad

Nõustame neid, kes soovivad alustada ettevõtlusega 

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Maakondlik Arengustrateegia

Veame eest maakondliku arengustrateegia koostamist ja seiret

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Vabaühendused

Nõustame vabaühendusi ja mõtleme kaasa, kuidas ideed ellu viia

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Naisettevõtjate võrgustik

Veame eest Pärnumaa naisettevõtjate võrgustikku, kuhu kuulub üle 600 liikme

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

KOP

Kohaliku Omaalgatuse Programm annab vabaühendustele võimaluse oma ideed ellu viia

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Tervis ja turvalisus

Koordineerime maakondlikke tervise ja turvalisuse komisjone

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Tegutsevad ettevõtted

Nõustame tegutsevaid ettevõtteid

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Korteriühistud

Nõustame korteriühistuid nende laenuprotsessides

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Ettevõtlik kool

Üleeestilise koostöövõrgustiku Pärnumaa esindus

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Väliskoostöö

Koordineerime rahvusvahelist maakondlikku koostööd

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Pärnumaa turundus

Tegeleme Pärnumaa kui atraktiivse elu- ja töökeskkonna turundamisega

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.

Noorte ettevõtlus

Veame eest noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamist Pärnumaal

Custom js kood, et kogu ülemine kast oleks klikitav. Kasti saab muuta navigatori alt.
Skip to content