Uurimiskeskus

Kolledži uurimiskeskus jätkab senise turismikompetentsikeskuse järjepidevust ning seob tervikuks kõik siinsed valdkondlikud kompetentsid – turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse, teenuste disaini. Uute suundadena lisanduvad heaolu- ja ressursimajandus.

Pakkudes partnerlust nii avalikule kui erasektorile, vahendame oma teadmisi ja kogemust erinevate tegevuste kaudu, mh sihtkoha- ja turismiettevõtete mentorlus, arengukonsultatsioonid, rakendusuuringud, valdkonna arenguplaanide monitooring, temaatiliste piloot- ja uurimisprojektide ettevalmistamine ja läbiviimine, rahvusvahelistes võrgustikes ning teenusedisaini ja tootearendusprojektides osalemine. Uurimiskeskus toetab kolledži teadus- ja arendustegevust, töötajate ja üliõpilaste kaasamist uuringute läbiviimisesse ning teeb koostööd regionaalsel, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Lisaks seisame hea selle eest, et kolledži akadeemilised ja erialased saavutused oleksid kajastatud nii teadusartiklitena kui ka meediaväljaannetes.   

Uurimiskeskuse 2021. aasta avaprojektiks oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud uuring “COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudele”. 2022. aastal on suuremaks plaaniks koostöös Soome partnerkõrgkooliga luua uurimiskeskuse juurde teenuste labor, kus koos ettevõtjate, ekspertide ja üliõpilastega arendada paremaid ja innovaatilisi lahendusi erinevatele teenustele.

Koostööks ja konsultatsiooniks võtke meiega lahkesti ühendust!

Ain Hinsberg

uurimiskeskuse projektijuht
telefon: 506 4549
e-post: ain.hinsberg@ut.ee

Gea Kammer

kolledži arendusjuht
telefon: 5647 0802
e-mail: gea.kammer@ut.ee

Kandela Õun

statistika nooremlektor
telefon: 5855 1659
e-mail: kandela.oun@ut.ee