Uudne Pärnumaa äriideede pank ootab hääletama parimat ideed

Aprilli lõpus sai kokku grupp inimesi väga erinevatest eluvaldkondadest alustades ülikooli õppejõust, ettevõtjatest kuni kohaliku abilinnapeani. Kokkusaamise eesmärk oli luua Pärnumaa esimene äriideede pank. Sellest kirjutas Pärnu Postimees. Panga eesmärk on anda ideid nendele, kes sooviksid lahendada mingeid probleeme ja tegeleda ettevõtlusega, kuid endal hea idee puudub. Nüüd on see pank avatud ning ideed kõigile […]

TÜ Pärnu kolledž plaanib uusi kursusi rannikuturismi elavdamiseks

Projekti Skills4CMT raames viidi läbi rannikuturismi valdkonna uuring viies Euroopa riigis, millel on külma vee äärsed rannikualad. Uuringuga selgitati välja millistest teadmistest ja oskustest tunnevad puudust jaheda veega rannikuäärsetes piirkondades tegutsevad turismiasjalised. Saadud tagasisidele tuginedes töötatakse eelolevaks sügiseks välja neljast minikursusest koosnev koolitusprogramm. Rannikuturismi eripäradele keskenduva projekti lõpptulemusena valmib koolitusmoodul, mis põhineb uuringust ilmnenud kitsaskohtadele ja koolitusvajadusele. […]