Arenduskeskuse meeskonnaga liitus rohekobara kogukonnajuht

Alates 18. aprillist liitus Pärnumaa Arenduskeskuse meeskonnaga Toomas Toodu, kes hakkab eest vedama rohekobarat. Rohekobara eesmärk on luua ja rakendada maakondlik sektorite ülene (ettevõtted, vabaühendused, avalik sektor) ühine rohelepe, mis loob eeltingimused vastavate algatuste, energiaauditite, tegevuskavade jne. loomeks ja võimaldab hiljem sidustatult projektide käivitamist, edukaid rahastustaotlusi ja ellurakendamist. Toimuma saavad erinevad roheteemasid tutvustavad seminarid ja […]